Verwacht: Rekensprint Getalbegrip
 

Rekensprint Getalbegrip t/m 10 is een remediërend mondeling oefenprogramma voor het verstevigen van het getalbegrip t/m 10. Het is bedoeld voor kinderen die moeite hebben met tellen, hoeveelheden benoemen en begrijpen, getallen ordenen en het schrijven van cijfers. Rekensprint Getalbegrip is ontwikkeld voor leerlingen in groep 1 t/m 4.

Lees meer
Nieuw: Talentmix: Herken het talent
 

Wat zijn eigenlijk de talenten van jouw leerlingen en hoe kun je die activeren en stimuleren? Met Talentmix werken leerlingen aan de 21e eeuwse vaardigheden ‘zelfsturing’ en ‘samenwerking’. Vaardigheden die van groot belang zijn als het gaat om het functioneren in een snel veranderende wereld. Voor leerlingen in groep 7 en 8.

Lees meer
Nieuw: Grote getallenteller

De Grote getallenteller geeft inzicht in de opbouw van getallen en ondersteunt het ontwikkelen van het getalbegrip. Door de oefeningen wordt het getalbegrip vergroot en versterkt. De getallenteller kan gebruikt worden naast elke methode, kan door een tutor begeleid worden en is eenvoudig in gebruik. Voor leerlingen van groep 3 t/m 7Lees meer
Nieuwe Wistet spellen!
 

Wistet staat voor wiskundig kwartet en is een rekenspel waarmee leerlingen verschillende visuele representaties van getallen en sommen bij elkaar zoeken. Door deze representaties aan elkaar te koppelen krijgen (zwakke) rekenaars meer inzicht in het rekenen en helpt het uw leerlingen een verbinding te leggen tussen contextopgaven en kale rekensommen. Nu ook voor M3 t/m E5!

Lees meer
Rekensprint Start en Extra ook vernieuwd
 

Voor uitleg in de klas is er nu ook de digibordversie; op tablet te gebruiken voor individuele instructie. Nieuw is de koppeling met het Rekenmuurtje en de Bareka Profieltoets. Rekensprint Extra is bovendien uitgebreid met sprintkaartjes voor klokkijken.
Voor Start, Extra én Basis zijn nu ook aanvulsets op de oude versies beschikbaar. 

Lees meer
Nieuw: Voegwerk

Nieuw: Voegwerk, dobbelen met werkwoorden. Met Voegwerk oefen je door middel van een dobbelspel het vervoegen van werkwoorden op het gebied van de persoonsvorm, gebiedende wijs, voltooid deelwoord en bijvoeglijk gebruikt voltooid deelwoord. Leerlingen kunnen zo in kleine groepjes (extra) oefenen met werkwoordspelling. Vanaf groep 6.Lees meer
... omdat onderwijs ook Šnders kan