ABCDE-TWEE
informatie:
methode begrijpend lezen op eigen niveau
leeskaarten met opdrachtkaarten
36 teksten per niveau
6 niveaus
alle tekstsoorten
incl. ontwikkeling leesstrategiŽen d.m.v. video filmpjes (i.s.m. Onderwijs Maak Je Samen).
bijlagen:
Folder ABCDE TWEE basisonderwijs
Tekstsoorten in ABCDE-TWEE
Voorbeelden kaarten niveau AA, A, B
Voorbeelden kaarten niveau C, D, E
Artikel Duurzaam Onderwijs over leesonderwijs
SLO kerndoelanalyse ABCDE-TWEE
Urentabel ABCDE-Twee
 

Lesmethode begrijpend lezen: adaptief, op zelfstandig werken gericht en met teksten op eigen niveau

ABCDE-TWEE  is een moderne, betaalbare, flexibele lesmethode ter vervanging van of ter aanvulling op uw huidige methode begrijpend lezen. In ABCDE-TWEE  werken uw leerlingen met leesteksten (op eigen niveau!) aan woordenschat, beter begrijpend lezen en het toepassen van leesstrategieën! Compleet met digi-omgeving waar geboden worden: strategiefilmpjes, audio-ondersteuning van de teksten voor dyslectische lezers en digibord tools voor klassikale verwerking. ABCDE-TWEE wordt ook gebruikt in het speciaal onderwijs en in de RT: daarvoor is een speciale Basisset IB/RT te bestellen.

Begrijpend lezen in ABCDE-TWEE betekent lezen met verschillende, betekenisvolle, tekstsoorten. Zo worden niet alleen boeiende authentieke verhalen en nieuwsteksten gebruikt, maar bijvoorbeeld ook een affiche over een kinderboekenfeest, een handleiding van een koffiezetapparaat, een inschrijfformulier voor een zwemwedstrijd, spelregels van boerengolf, een folder over de kindertelefoon, een instructietekst met een origami opdracht, beeldverhalen, liedjes en rijmpjes…

ABCDE-TWEE is in gebruik bij verschillende soorten basisscholen. Het methodeconcept sluit vooral goed aan bij kleine scholen waar leerlingen uit meerdere groepen in één klas zitten, of scholen waar gewerkt wordt met een individueler onderwijsconcept, zoals Dalton-, Jenaplan- en Montessorischolen, maar ook OGO-scholen.

Waarom ABCDE-TWEE voor begrijpend lezen?

 • Deze leesmethode biedt een doorlopende leerlijn basisonderwijs – voortgezet onderwijs met 180 zakelijke en fictionele teksten, verdeeld over de tekstsoorten uit de Referentieniveaus 1F en 1S.
 • Aanpak op basis van recent wetenschappelijk onderzoek naar kennisontwikkeling (Donald Hirsch), hardop denkend leren lezen (Jeffrey Wilhelm) en de effectiviteit van leesstrategieën (Kees Vernooy, Paul Filipiak).
 • Voor elke leerling een eigen route. De leesmethode is verdeeld in aparte niveaus AA, A, B, C, D en E. De leerling kiest binnen zijn niveau onderwerpen die hem aanspreken. Gaat hij goed vooruit, dan stapt hij over naar een hoger niveau. Is het leesniveau toch te hoog gegrepen, dan zet hij eerst tijdelijk een stapje terug.
 • Efficiënte werkwijze: De leerlingen werken zelfstandig, kijken hun werk na en houden hun scores bij. De teksten en opdrachten staan op kaarten die onder de leerlingen rouleren. Daardoor heeft u genoeg aan één of enkele sets en is ABCDE-TWEE een voordelig pakket.

AVI-, CLIB- en referentieniveaus lezen op een rij
Globaal zijn de teksten voor de volgende niveaus en groepen inzetbaar:
Referentiesniveaus lezen, AVI en CLIB

Waaruit bestaat de begrijpend lezen methode ABCDE-TWEE?
ABCDE-TWEE is de herziene en uitgebreide opvolger van ABCDE… Ik begrijp het! Wat goed beviel in de praktijk, bleef in de nieuwe versie bestaan. Wat nog miste (om geheel kerndoelendekkend te zijn) of beter kon, is toegevoegd, naast een uitgebreide digi-omgeving met ondermeer audio (dyslectische lezers!) en strategiefilmpjes (i.s.m. Onderwijs Maak Je Samen). Zo wordt ABCDE-TWEE mogelijk uw begrijpend lezen methode. ABCDE-TWEE is een uitgebreid methodepakket met de volgende onderdelen:

 • Er zijn tekst- en opdrachtkaarten begrijpend lezen op zes niveaus: AA, A, B, C, D en E. Per niveau zijn er 36 teksten, voor het eerste niveau (AA) 18.
 • Een deel van de kaarten is bedoeld als begrijpend lezen toetsen: een zesde van het totaal. De antwoorden bij de toetsen van alle niveaus vindt u in de handleiding die u los bestelt. Let op: de antwoordenboeken van de niveaus bevatten niet de antwoorden bij de toetsopdrachten.
 • De leerlingen kijken alle opdrachtkaarten zelf na met behulp van het antwoordenboek bij het niveau, de toetsteksten zijn eerder bedoeld voor de leerkracht om na te kijken.
 • Op de stappenkaarten vindt de leerling de vaste stappen die hij leert te zetten voor, tijdens en na het lezen (de leesstrategieën voorkennis gebruiken, voorspellen, verbeelden en vragen stellen).
 • De methodesite bevat o.a. hulp voor de leerling voor, tijdens en na het lezen. Belangrijk daarbij zijn de filmpjes met voorbeelden van hardopdenkend lezen. Bij alle niveausets ontvangt u de eerste 13 maanden gratis toegang tot de methodesite. Daarna moet u de licentie verlengen.
 • Van alle teksten zijn geluidsopnamen beschikbaar via de digi-omgeving. Het meelezen met geluidsopnames stimuleert het vlot lezen, een voorwaarde om je te kunnen concentreren op de hoofdzaken. Verder is het kunnen meelezen een uitkomst voor dyslectische leerlingen.
 • Voor de leraar/begeleider zijn er de handleiding met o.a. een verantwoording, ‘werken met’, de scorebladen en de antwoorden bij de toetskaarten, en enkele digitale tools op de methodesite (digi-omgeving).
 • Een niveauset bestaat uit 36 tekstkaarten, 36 opdrachtkaarten, 6 uitleg-/stappenkaart, 3x de antwoordenboekjes en een certificaat voor activering van een schoollicentie voor de methodesite. Deze licentie is een jaar geldig. Daarna dient u een nieuwe jaarlicentie voor het betreffende niveau aan te schaffen.

Let op: enkele onderdelen van ABCDE-TWEE zijn uitverkocht. In de bestellijst vindt u de onderdelen die wel leverbaar zijn.

Nieuwsgierig en kennismaken?

 • Bestel de uitgebreide methodebrochure ABCDE-TWEE (code FOL11) of bekijk de brochure online.
 • Bestel hieronder de kennismakingsmap BAO (BGT40): deze geeft een volledig beeld van de tekst- en opdrachtkaarten, de niveaus en de werkwijze in de praktijk.

ABCDE-TWEE is beoordeeld door de Stichting voor Leerplanontwikkeling (SLO): “Met betrekking tot de kerndoelen voldoet de methode ABCDE Twee (uitgeverij Schoolsupport) aan alle vijf voor begrijpend lezen relevante kerndoelen volledig, mits het pakket methodisch wordt ingezet en er gebruik wordt gemaakt van de digi-omgeving.” Bij de bijlagen kunt u het rapport downloaden.

De teksten op de tekst- en opdrachtkaarten van ABCDE-TWEE passen ook in de nieuwe aanpak van woordenschatonderwijs: PLWL (Pratend en lezend woorden leren) n.a.v. onderzoek van Onderwijs Maak Je Samen en Universiteit Groningen, voortkomend uit inzichten van Isabel Mack e.a. Geen woorden leren om het woorden leren! Niet losse woorden, maar woorden in zinnen en teksten staan voorop bij ABCDE-TWEE.


Art.Nr. EAN Omschrijving Adviesprijs Order
BGT01ABCDE 2 niveauset A (incl. 3x antwoordenboek)€ 225,00
BGT01KABCDE 2 Kaarten A€ 59,95
BGT02ABCDE 2 niveauset B (incl. 3x antwoordenboek)€ 225,00
BGT02KABCDE 2 Kaarten B€ 59,95
BGT40ABCDE 2 Kennismakingsmap BAO€ 29,50
BGT70ABCDE 2 Luister je mee cd AA€ 22,50
BGT72ABCDE 2 Luister je mee cd B€ 22,50
BGT73ABCDE 2 Luister je mee cd C€ 22,50
BGT74ABCDE 2 Luister je mee cd D€ 22,50
BGT75ABCDE 2 Luister je mee cd E€ 22,50
BGT209789086644001ABCDE 2 Antwoordenboek AA€ 9,95
BGT219789086644018ABCDE 2 Antwoordenboek A€ 9,95
BGT229789086644025ABCDE 2 Antwoordenboek B€ 9,95
BGT239789086644032ABCDE 2 Antwoordenboek C€ 9,95
BGT249789086644049ABCDE 2 Antwoordenboek D€ 9,95
BGT259789086644056ABCDE 2 Antwoordenboek E€ 9,95
BGT50DABCDE 2 jaarlicentie methodesite AA€ 75,00
BGT51DABCDE 2 jaarlicentie methodesite A€ 75,00
BGT52DABCDE 2 jaarlicentie methodesite B€ 75,00
BGT53DABCDE 2 jaarlicentie methodesite C€ 75,00
BGT54DABCDE 2 jaarlicentie methodesite D€ 75,00
BGT55DABCDE 2 jaarlicentie methodesite E€ 75,00
BGT61Djaarlicentie methodesite BAO AA-E€ 295,00
BGT62Djaarlicentie methodesite RT BAO AA-B€ 125,00

Kerndoelenverantwoording:

4 De leerlingen leren informatie te achterhalen in informatieve en instructieve teksten, waaronder schema’s, tabellen en digitale bronnen.
6 De leerlingen leren informatie en meningen te ordenen bij het lezen van school- en studieteksten en andere instructieve teksten, en bij systematisch geordende bronnen, waaronder digitale bronnen.
7 De leerlingen leren informatie en meningen te vergelijken en te beoordelen in verschillende teksten.
9 De leerlingen krijgen plezier in het lezen en schrijven van voor hen bestemde verhalen, gedichten en informatieve teksten.
10 De leerlingen leren bij de doelen onder ‘mondeling taalonderwijs’ en ‘schriftelijk taalonderwijs’ strategieŽn te herkennen, te verwoorden, te gebruiken en te beoordelen.
12 De leerlingen verwerven een adequate woordenschat en strategieŽn voor het begrijpen van voor hen onbekende woorden. Onder ‘woordenschat’ vallen ook begrippen die het leerlingen mogelijk maken over taal te denken en te spreken.
Recensies

 

Anderen bekeken ook:
ABCDE citotrainingABCDE citotraining

lees meer Lees Meer
ABCDE... Ik begrijp het!ABCDE... Ik begrijp het!

lees meer Lees Meer
... omdat onderwijs ook Šnders kan