ABIMO SCHOOLAGENDA'S
informatie:
80 blz.
A4-formaat
duurzame kaft en rug
ook als klasseset bestelbaar!
bijlagen:
Inleiding agenda groep 7
Voorbeeldbladzijden agenda groep 6
Voorbeeldbladzijden agenda groep 8
 
Waarom de Abimo schoolagenda's?
Bedoeld om kinderen zelfstandiger te maken en hen te leren plannen. Natuurlijk ook om contact te onderhouden tussen school en thuis en gewoon omdat ze heel leuk zijn. Mooi meegenomen is dat ze zéér betaalbaar zijn! Deze agenda's voor de bovenbouwers zijn een absoluut begrip en een groot succes bij onze zuiderburen en nu ook aangepast en beschikbaar voor scholen in Nederland.

Waaruit bestaan de Abimo schoolagenda's voor groep 7 en groep 8?
Op A4-formaat hebben de groep 7- en 8-kinderen twee pagina's per week de ruimte om bij 4 pictogrammen taken, lessen, planning en mee te brengen zaken te noteren. Een rubriekje 'heen-en-weer' regelt de communicatie tussen ouders en school zonodig. Een aparte kolom geeft ouders bovendien de mogelijkheid om thuisactiviteiten van de kinderen te plannen en te beoordelen. De data dienen zelf te worden ingevuld. Daardoor kunnen de agenda's in ieder willekeurig jaar worden gebruikt. Drie 'zwerffiguurtjes' (2 bij groep 8) geven allerlei concrete studietips om zelfstandig te leren leren met aandacht voor methode en structuur. Wekelijks worden die studietips afgewisseld met doe-opdrachten, denkoefeningetjes, rebussen, zegswijzen, hints... Achteraan vinden de kinderen de oplossingen van die spelletjes, de weekplanning, hun vragenblad en een lesrooster. De pictogrammen die voorkomen in de agenda's worden bovendien meegeleverd op A4 formaat.Art.Nr. EAN Omschrijving Adviesprijs Order
AGE979789059323605Agenda groep 7, 1 ex.€ 2,95

Kerndoelenverantwoording:

35 De leerlingen leren zich redzaam te gedragen in sociaal opzicht, als verkeersdeelnemer en als consument.
Recensies

 

... omdat onderwijs ook Šnders kan