GROOT APPLAUS
informatie:
groep 5 t/m 8
192 blz.
17 x 24 cm
bijlagen:
Groot Applaus Inhoudsopgave
Groot Applaus Voorwoord
 
Na het overdonderende succes van Klein Applaus een splinternieuw creaboek voor 9- tot 12-jarigen!
Hoe kan je leuk en zinvol toneelspelen met kinderen van 9 tot 12 jaar? Groot Applaus geeft een speels en doordacht antwoord. Het is het vervolg op Klein Applaus, dat intussen in verschillende lerarenopleidingen als handboek wordt gebruikt. Groot Applaus is een doe-boek voor de dagelijkse lespraktijk. Je vindt er 36 kant-en-klare lessen binnen het domein 'drama' en heldere achtergrondinformatie om als leerkracht zelf drama-activiteiten te bedenken en te begeleiden.

Een korte recensie
"Na Klein Applaus, drama-activiteiten met 3- tot 9-jarigen (2003) staan in dit deel drama-activiteiten centraal voor de bovenbouw van de basisschool (9-12 jaar). Na een theoretische onderbouwing (wat is drama, hoe bouw je lessen op, welke plek neemt het in binnen muzische vorming, welke randvoorwaarden moet je creëren) wordt het grootste deel van dit eenvoudig uitgevoerde boek in beslag genomen door een leerlijn, gepresenteerd in de vorm van in totaal 24 lessen. Deze lessen (vaak inspelend op een actueel thema) worden gepresenteerd in een vast format (werken aan..., materiaal, inspiratie, korte samenvatting, uitwerking en eventueel varianten) wat de leerlijn overzichtelijk maakt in het gebruik. Het taalgebruik is helder en zeker niet moeilijk. De volwassen doelgroep bestaat uit iedereen op de basisschool die zich bezig houdt met muzische vorming, maar ook voor pabo-studenten is het motiverende stof. Met een aantal afbeeldingen in zwart-wit". - Mac Steenaart (Nederlandse bibliotheekdienst)

Groot Applaus
in een deel uit de Creareeks

Art.Nr. EAN Omschrijving Adviesprijs Order

Kerndoelenverantwoording:

56 De leerlingen verwerven enige kennis over en krijgen waardering voor aspecten van cultureel erfgoed.
Recensies

 

... omdat onderwijs ook Šnders kan