AARDIG VAARDIG
informatie:
30 kopieerbare werkkaarten per koffer
koffers voor groep 3/4, 5/6 en 7/8, zw/w, incl. kopieerlicentie schoollocatie
incl. handleiding
bijlagen:
Beschrijving OBD deskundige
Voorbeeldkaart 10/11 jarigen
voorbeeldkaart 6/7 jarigen
Voorbeeldkaart 8/9 jarigen
 
Waarom Aardig vaardig?
Het 'goed leren omgaan met zichzelf en met elkaar' is niet vanzelfsprekend. Het kan net zoals taal en rekenen geleerd en geoefend worden. Om gericht aan de slag te gaan is differentiatie nodig. Dit vraagt van leerkrachten veel extra werk en daarom is Aardig vaardig ontworpen.

Waaruit bestaat Aardig vaardig?
De methode bestaat uit 30 kopieerbare werkkaarten per bouw (groep 3 /4, groep 5/6 en groep 7/8). Aardig vaardig laat de kinderen op een speelse manier oefenen met de aangeleerde sociale vaardigheden en kan naast of in plaats van elke andere methode gebruikt worden. Enthousiaste leerkrachten hebben, zonder veel voorbereiding, lesactiviteiten uitgeprobeerd en van goede commentaren voorzien. De werkkaarten kunnen ook gebruikt worden voor hoekenwerk en contractwerk en kunnen individueel, per twee of in een kleine groep ingezet worden.

Ervaringsgericht en zelfstandig werken
Aardig vaardig beoogt de kinderen met ervaringsgericht en zelfstandig werken de volgende zaken te leren: zich op een assertieve wijze voorstellen, respect opbrengen, zorg opbrengen, hulp vragen en zorg aanvaarden, leiding geven en leiding ontvangen. Verder: kritisch zijn, een eigen mening hebben, zich weerbaar opstellen, zich discreet opstellen, ongelijk toegeven en kritiek ontvangen. Dit alles past in het leerstofoverstijgende kerndoel 4 en 5 over zelfbeeldontwikkeling van kinderen en over sociaal gedrag.
De inhoud is aantrekkelijk. Ze laat de kinderen nadenken over hun handelen. Er wordt dus gewerkt aan sociale cognities (kennis). Daarnaast wordt er vooral gewerkt aan de sociale vaardigheden van kinderen, doordat zij met de vaardigheid moeten oefenen.

Een flexibel inzetbare, laagdrempelige en betaalbare methode voor groep 3 tot en met 8 die werkt!

Beperkt aantal exemplaren beschikbaar; op=op.


Art.Nr. EAN Omschrijving Adviesprijs Order
SEO02Aardig vaardig - groep 5 en 6
Opruiming 25% korting; op = op.
€ 32,50
€ 24,38

Kerndoelenverantwoording:

34 De leerlingen leren zorg te dragen voor de lichamelijke en psychische gezondheid van henzelf en anderen.
35 De leerlingen leren zich redzaam te gedragen in sociaal opzicht, als verkeersdeelnemer en als consument.
37 De leerlingen leren zich te gedragen vanuit respect voor algemeen aanvaarde waarden en normen.
Recensies

 

... omdat onderwijs ook Šnders kan