OUTSIDE THE BOX
informatie:
65 blz.
z/w
kopieeruitgave
3 losse delen
bijlagen:
Inhoudsopgave Outside the Box 10-12 jaar
Inhoudsopgave Outside the Box 6-7 jaar
Inhoudsopgave Outside the Box 8-9 jaar
Inleiding
Voorbeeldbladzijden Outside the Box 10-12 jaar
Voorbeeldbladzijden Outside the Box 6-7 jaar
Voorbeeldbladzijden Outside the Box 8-9 jaar
 
Outside the box: stimuleer het creatieve denken in uw klas
Anders kijken, anders denken en anders doen. Durf buiten de vertrouwde kaders te treden. Dat is outside the box denken. Door creatief en effectief te handelen, groeit het zelfvertrouwen van leerlingen en zijn ze beter in staat om te gaan met onverwachte ontwikkelingen.

Ook al zijn er elke dag nieuwe situaties, toch zijn u en uw leerlingen op een gegeven moment geneigd om dingen op dezelfde manier te doen. Een manier die vertrouwd is, maar eigenlijk niet altijd even effectief is... Met deze uitgave leert u buiten kaders te denken en geijkte patronen te doorbreken. U leert anders te kijken en hierdoor leren u en uw leerlingen anders te denken en te doen. Hierdoor wordt het makkelijker om op veranderingen in te spelen. Leerlingen krijgen bovendien vertrouwen in hun eigen creativiteit en leren in verschillende situaties effectief te handelen.

Waaruit bestaat Outside the box?
Outside the box bestaat uit drie delen: voor 6-7, 8-9 en 10-12 jarigen. 

Elk boek is opgebouwd uit vier onderdelen:
1. Ontwerpen
2. Creatief denken
3. Taal ontdekken
4. Problemen oplossen

Een nieuwe superheld bedenken, een tiensterrenhotel ontwerpen of een magische machine knutselen!
Binnen deze vier onderdelen vindt u tal van creatieve, uitdagende en leuke activiteiten. Een greep uit de verschillende delen: een superheld ontwerpen, een gevangen prins redden van zijn betovering, een nieuwe tandpasta bedenken, een jipper gelukkig maken, een eigen buitenaardse wereld creëren, verborgen schatten vinden, een tiensterrenhotel voor kinderen ontwerpen, een moordmysterie oplossen en nog heel veel meer spannende, prikkelende en inspirerende opdrachten.

Sommige activiteiten zijn wel moeilijker in hun omschrijving en soms in de uitvoering dan andere. Deze zijn aangeduid met ** en *** voor 'moeilijk'. Op deze leeftijd is zelfstandig lezen soms nog moeilijk. Daarom is het voor deze opdrachten vaak handiger om deze samen met de leerlingen op te starten.

Instructie voor leerkrachten
Bij ieder kopieerblad vindt u allerlei informatie en suggesties om de activiteit in te leiden. Plus een flink aantal tips om de opdracht uit te breiden of anders aan te pakken. Daarnaast is er ook een tijdsinschatting gemaakt en wordt aangegeven om wat voor soort opdracht het gaat (zelfstandig, in tweetallen of in groepjes uit te voeren).

Voor wie is Outside the box geschikt?
Outside the box is geschikt voor alle leerlingen. Door eens anders te kijken, zien leerlingen meer. Door eens heel anders te denken, leren ze meer of zien ze sneller oplossingen. Leerlingen leren dat er altijd meer dan één manier is om iets doen of te denken.
En, voor wie nog twijfelt aan het nut van creatief denken.... creativiteit wordt steeds belangrijker! Nooit eerder was de vraag naar creatieve denkers zo groot. Niet alleen in de reclamewereld maar in zowat elke sector van de bedrijfswereld wordt creativiteit als de motor van vernieuwing en ontwikkeling gezien!

Resultaten van outside of the box denken:
- Anders leren kijken en denken.
- Dingen effectiever aanpakken.
- Meer vertrouwen in eigen creativiteit krijgen.
 


Art.Nr. EAN Omschrijving Adviesprijs Order
ABI709789059327603Outside the Box: 6-7 jaar€ 31,50
ABI719789059327610Outside the Box: 8-9 jaar€ 31,50
ABI729789059327627Outside the Box: 10-12 jaar€ 31,50

Kerndoelenverantwoording:

0 Leergebiedoverstijgend: Deze uitgave is gericht op het ontwikkelen van algemene vaardigheden. Bij deze uitgave kan het zijn dat er geen specifiek leergebied wordt aangegeven. Deze uitgave is bijvoorbeeld gericht op het zelfbeeld, zintuiglijke en motorische mogelijkheden, omgaan met beperkingen, omgaan met hulpmiddelen of nieuwe media.
55 De leerlingen leren op eigen werk en dat van anderen te reflecteren.
Recensies

 

Anderen bekeken ook:
Rekenen met ... SOMA kubussenRekenen met ... SOMA kubussen

lees meer Lees Meer
... omdat onderwijs ook Šnders kan