PRESENTEREN IS LEREN
informatie:
4 series
stappenkaarten voor groep 6 en hoger
kaarten op drie niveaus
formaat A4
incl. handleidingkaart leerkracht
incl. instructiekaart leerling
gelamineerd en in kleur
bijlagen:
Externe beschrijving: Bruikbaarheid Hoogbegaafdhei
Geselecteerde filmpjes - voorbeeldschermen
Handleiding
Kaartoverzicht PIL01
Kaartoverzicht PIL02
Kaartoverzicht PIL03
Kaartoverzicht PIL04
Scoringsinstrument hoogbegaafdheid
Voorbeeldkaart PIL01
Voorbeeldkaart PIL02
Voorbeeldkaart PIL03
Voorbeeldkaart PIL04
Review Digitaal Handelingsprotocol Hoogbegaafdheid
 
Presenteren is leren 1, 2, 3 en 4
Met moderne media zelfstandig werken aan het presenteren van uitdagende thema's. Dat is waar Presenteren is leren voor staat en waarmee u uw leerlingen zeker motiveert! Lees hieronder alles over de vier verschillende series met stappenkaarten. Nieuw is serie 3 met gevarieerde kaarten rond thema's als energiebronnen, sterrenkunde, zintuigen, transport en milieu. In Presenteren is leren 4 komen onderwerpen rond de geschiedeniscanon aan de orde.

Stappenkaarten Presenteren is leren
De stappenkaarten van Presenteren is leren sturen het proces van informatie verzamelen, verwerken en omzetten in een presentatie met tekst, beeld en evt. geluid maar geven kinderen ook de vrijheid met eigen vragen tot eigen antwoorden te komen. Wat kinderen zelf ontdekken en verwerken onthouden ze beter.

Heeft u een interactief bord of krijgt u er binnenkort één? Dan hebben we een schitterend alternatief voor de spreekbeurten of presentaties van de leerlingen. Kaarten waar leerlingen niet zomaar bezig zijn met presentaties voor Internet of in PowerPoint, maar er heel gericht mee leren werken!

NIEUW! - filmpjes bij de thema's van Presenteren is leren
Bij de Presenteren is leren series 1, 2, 3 en 4 zijn per serie en bij het merendeel van de kaarten korte filmpjes geselecteerd uit de Schooltv en Teleblik filmarchieven. Hoogwaardig filmmateriaal dat nauw aansluit bij het kaartthema en speciaal geselecteerd is om voorkennis te stimuleren bij uw leerling. Leerlingen kunnen zich nu ook met film gericht verdiepen in het thema.

ENTREE-account voor toegang tot Teleblik
De toegang tot de geselecteerde Schooltv-filmpjes is gegarandeerd, voor de Teleblikfilmpjes moet de school echter een (gratis) ENTREE account van Kennisnet hebben. Een ENTREE account kunt u hier aanmaken.

Leerlingen kunnen de filmpjes bijvoorbeeld gebruiken in hun presentaties. Het geselecteerde pakket geldt voor een periode van drie jaar (€ 24,50 per drie jaar). Of maar € 10 als u een stappenkaartenset Presenteren is leren besteld in combinatie met de geselecteerd filmpjes.

Aanschaf van het filmmateriaal (los of in combinatie met een stappenkaartenset) geeft toegang tot alle geselecteerde filmpjes van Presenteren is leren 1 t/m 4. Wilt u bijv. Presenteren is leren 3 en 4 aanschaffen met de filmpjes, dan kiest u voor een set mét filmpjes en een set zonder filmpjes (bijv. PIL03C en PIL04).

De toegang tot de filmpjes voor uw leerlingen wordt na bestelling toegankelijk via mijn.schoolsupport.nl. U en uw leerlingen hebben direct toegang tot onze selecties zonder inlog, via netwerk en digitaal schoolbord.

Voorbeeld filmpjesselectie (kijk voor meer afbeeldingen in de bijlage Geselecteerde filmpjes - voorbeeldschermen ):


Differentiatie
Voor de snellere of (hoog)begaafde leerlingen (uit lagere groepen) vormen de stappenkaarten bovendien een extra uitdaging. De kaarten hebben drie niveaus, zodat ook zwakkere leerlingen kaarten zelfstandig aankunnen.

Auteur Alex de Bruijn: "Het sterke aan dit leermiddel is dat als de presentatie in PowerPoint of voor internet is gemaakt, het leren niet ophoudt! De presentaties worden bekeken door andere leerlingen die daarvan ongetwijfeld heel wat opsteken. Er ontstaat na verloop van tijd een archief aan presentaties: een bron van informatie en resultaat van eigen onderzoek".

Presenteren is leren bestaat uit:

  • vier apart bestelbare series stappenkaarten;
  • in elke serie dertig stappenkaarten in kleur;
  • kaarten rond zeer afwisselende thema's;
  • een handleidingkaart voor de leerkracht;
  • een instructiekaart met de belangrijkste stappen (kopieerbaar);
  • een overzichtskaart waarop per leerling het leerproces wordt bijgehouden. Kijk in de bijlagen (links op deze pagina) voor voorbeelden uit Presenteren is leren. U kunt de serie ook met recht van retour bestellen. Geef dit dan aan bij uw bestelling.
  • speciaal geselecteerde filmpjes. Kant-en-klaarpakket dat precies aansluit bij de kaarten/onderwerpen van Presenteren is leren.

Maak voordelig kennis met Presenteren is leren
Vanaf nu is het ook mogelijk om de Presenteren is leren kennismakingsset te bestellen: 12 uitdagende stappenkaarten (3 stuks uit elk deel van Presenteren is leren) voor maar € 12,50.

Presenteren is leren 2: zeven herkenbare thema's
Met de uitbreiding van de serie komen we tegemoet aan de wens van veel leerkrachten. 28 stappenkaarten, verdeeld over zeven thema's bieden u de mogelijkheid uw leerlingen enthousiast aan het werk te zetten met een open opdracht. Met de thema's Dieren, Voedsel, Weer, Geld, Reizen, Water en Wonen worden kinderen vanaf groep 6 opnieuw uitgedaagd om hun kennis te verbreden en presentaties te maken. Binnen de thema's komen de vakgebieden aardrijkskunde, geschiedenis en natuuronderwijs ruimschoots aan bod. Helder is de verbeterde opmaak in twee kolommen: dit maakt de teksten voor de leerlingen overzichtelijk en dus eenvoudiger te lezen. Nieuw zijn de vrolijke, humoristische cartoons: ze spreken de leerlingen aan en motiveren hen extra.

Presenteren is leren 3: thema's rond wereldoriëntatie
De thema's van de nieuwe serie opdrachtkaarten, Presenteren is leren 3, sluiten niet alleen goed aan op het vakgebied wereldoriëntatie, maar zullen leerlingen met een brede interesse uitdagen om zich nog verder in de onderwerpen te verdiepen! Klik hier voor een overzicht van alle kaarten uit PIL3.

Presenteren is leren 4: thema's rond de geschiedeniscanon
De vierde serie stappenkaarten bestaat uit prachtige, uitdagende kaarten rond gevarieerde geschiedenisonderwerpen. Van Karel de Grote tot Annie M.G. Schmidt!


Art.Nr. EAN Omschrijving Adviesprijs Order
PIL01Presenteren is leren 1€ 44,50
PIL01CPresenteren is leren 1 + 3-jaarslicentie toegang filmselectie€ 59,50
PIL029789086640362Presenteren is leren 2€ 44,50
PIL02CPresenteren is leren 2 + 3-jaarslicentie toegang filmselectie€ 59,50
PIL039789086641291Presenteren is leren 3€ 44,50
PIL03CPresenteren is leren 3 + 3-jaarslicentie toegang filmselectie€ 59,50
PIL049789086641376Presenteren is leren 4€ 44,50
PIL04CPresenteren is leren 4 + 3-jaarslicentie toegang filmselectie€ 59,50
PIL50Presenteren is leren deel 1-4 (zonder toegang filmselectie)€ 165,00
PIL51Presenteren is leren 3-jaarslicentie toegang filmselectie€ 24,50
PIL55Presenteren is leren 1-4 kennismakingsset (4x3 kaarten)€ 12,50

Kerndoelenverantwoording:

0 Leergebiedoverstijgend: Deze uitgave is gericht op het ontwikkelen van algemene vaardigheden. Bij deze uitgave kan het zijn dat er geen specifiek leergebied wordt aangegeven. Deze uitgave is bijvoorbeeld gericht op het zelfbeeld, zintuiglijke en motorische mogelijkheden, omgaan met beperkingen, omgaan met hulpmiddelen of nieuwe media.
2 De leerlingen leren zich naar vorm en inhoud uit te drukken bij het geven en vragen van informatie, het uitbrengen van verslag, het geven van uitleg, het instrueren en bij het discussiŽren.
42 De leerlingen leren onderzoek doen aan materialen en natuurkundige verschijnselen, zoals licht, geluid, elektriciteit, kracht, magnetisme en temperatuur.
52 De leerlingen leren over kenmerkende aspecten van de volgende tijdvakken: jagers en boeren; Grieken en Romeinen; monniken en ridders; steden en staten; ontdekkers en hervormers; regenten en vorsten; pruiken en revoluties; burgers en stoommachines; wereldoorlogen en holocaust; televisie en computer.
Recensies
Gemiddelde beoordeling van onze klanten :
Uitdagend
.. / Leerkracht plusklas / ..
Duidelijke opdrachten over uitdagende onderwerpen. De opdrachten worden goed en kort uitgelegd en zijn aantrekkelijk gepresenteerd.
Uitgebreid
Inge Slaats / Leerkracht plusleerlingen / Kikidio
Mooi vormgegeven, met handige losse opdrachtkaarten en bijgevoegd materiaal voor handelend leren.
Gevarieerd
Leerkracht groep 8 / ..
Presenteren is leren 4 behandelt leuke gevarieerde geschiedenis onderwerpen. De instructiekaart is duidelijk en er zitten bruikbare tips en uitleg bij om te presenteren.
Overzichtelijk
Leerkracht groep 5-8 / Openbare basisschool
Overzichtelijke materialen om zelfstandig mee te werken aan een presentatie. Gericht op delen van geleerde kennis met de groep, met voldoende ruimte voor eigen creativiteit.

 

... omdat onderwijs ook Šnders kan