SOEMO-KAARTEN
informatie:
kopieermappen A4
150 bladzijden
bijlagen:
SOEMO Handleiding
SOEMO Onderwerpen map 1
SOEMO Onderwerpen map 2
SOEMO Onderwerpen map 3
SOEMO Onderwerpen map 4
SOEMO Voorbeeldbladzijden
 
SOEMO-kaarten: succesvol, flexibel en sociaal

SOEMO is opgebouwd uit de woorden 'sociaal' en 'emotioneel'. Het resultaat voor kinderen van de SOEMO-werkwijze is zelfbewustzijn en sociale weerbaarheid.

Drs. Wiebren de Jong, auteur van de SOEMO-kaarten, heeft op een groot aantal bijeenkomsten uitleg en informatie over de serie verstrekt. Bovendien is het pakket daardoor bekend geraakt bij onderwijsbegeleidingsdiensten en andere instanties, die op hun beurt de scholen weer informeerden. Ook de scholen die meewerk(t)en aan het ontwikkelen van de kaarten lieten zich niet onbetuigd en zo ging deze kaarten vooruit! En wat is dan de grote kracht: de praktische hanteerbaarheid!

Waarom SOEMO-kaarten?
Iedere leerkracht vindt het belangrijk dat kinderen bijvoorbeeld weten wat schamen is, dat kinderen weten wat er met je gebeurt als iemand zich schaamt en dat iederéén zich wel eens schaamt. Bovendien mogen kinderen leren wat je aan schamen kunt doen. Een dergelijke ondersteuning kan kinderen immers helpen bij hun sociale weerbaarheid en emotionele ontwikkeling.
Anderzijds vinden leerkrachten het belangrijk dat leerlingen zich 'weten te gedragen': welk gedrag past bij welke situatie? Welk gedrag kan door anderen als hinderlijk en kwetsend worden ervaren? Ook op die ondersteuning mogen kinderen rekenen.

Waaruit bestaan de SOEMO-kaarten?
Maar... die ondersteuning schud je niet zomaar uit je mouw: je hebt als leerkracht goed lesmateriaal nodig. SOEMO-kaarten biedt meer dan voldoende materiaal om een complete leerlijn voor de school te vullen. Verdeeld over vier mappen van meer dan 150 bladzijden per map zitten, in een losbladig systeem, in totaal 200 duidelijk geïllustreerde kaarten: 25 kaarten per leerjaar. Op de vervolgbladen vindt u steeds verhalen, gedichten, versjes, vragen, ideeën om de woorden, vaardigheden en vergissingen te introduceren en verder te bespreken. Direct klaar voor gebruik!

Onderwerpen van de SOEMO-kaarten
Elke kaart behandelt een sociaal-emotioneel woord: alleen, heimwee, zenuwachtig, stoer. Soms probeert een kaart leerlingen vaardigheden aan te leren, bijvoorbeeld 'je spullen terug vragen' of 'belangstelling tonen voor een ander'. Ook brengen de kaarten vergissingen van kinderen aan de orde, bijvoorbeeld 'als een vriendje bij mij thuis speelt, ben ik de baas', of 'als iemand mij een klap geeft, mag ik terug slaan'.

Flexibele methode
Zodra de kinderen gegrepen zijn door het onderwerp, kan in de rest van de week verder worden gepraat. Daarvoor worden suggesties gegeven. Een onderwerp is vooral 'hot', als er een relatie ligt naar wat net is gebeurd. Doordat de methode losbladig is, is het steeds mogelijk onderwerpen aan de orde te stellen die kinderen en leerkrachten wat doen. Bovendien is de methode daardoor flexibel in te zetten in de (combinatie)groepen. Op een registratiekaart kunt u bijhouden wat al aan de orde is geweest.

SOEMO is succesvol, omdat het:

 • preventief de sociaal-emotionele ontwikkeling ondersteunt 
 • een belangrijke bijdrage levert aan een positief en veilig leerklimaat 
 • weinig tijd kost per week (15 minuten) 
 • per week uitgebreid kan worden als het de leerlingen 'pakt' 
 • aansluiting biedt bij wat 'hot' is voor kinderen 
 • een doorgaande lijn biedt van groep 1 t/m 8 
 • nauwelijks voorbereiding kost (5 minuten) 
 • rustige werkvormen biedt 
 • werkbladen heeft met meerkeuze-opdrachten 
 • prachtig geïllustreerde (zwart/wit) kopieerkaarten biedt 
 • geen dure cursus voor teamleden vereist 
 • goedkoper is dan concurrerende pakketten 
 • ontwikkeld en gemaakt is door collega's uit het onderwijs

Art.Nr. EAN Omschrijving Adviesprijs Order

Kerndoelenverantwoording:

34 De leerlingen leren zorg te dragen voor de lichamelijke en psychische gezondheid van henzelf en anderen.
35 De leerlingen leren zich redzaam te gedragen in sociaal opzicht, als verkeersdeelnemer en als consument.
37 De leerlingen leren zich te gedragen vanuit respect voor algemeen aanvaarde waarden en normen.
Recensies
Gemiddelde beoordeling van onze klanten :
Concrete inhoud, praktische uitwerking en overzichtelijke uitwerking
Lieven Coppens / Recensent / http://boeketje-onderwijs.skynetblogs.be
De SOEMOkaarten vormen samen een methode om preventief de SOciaal-EMtionele Ontwikkeling van kinderen uit het basisonderwijs te stimuleren. De nadruk
van deze methode ligt wel degelijk op preventie: de auteur wil niet wachten tot het gedrag van ťťn of enkele leerlingen ontspoort om in te grijpen, hij wil dat juist vermijden.
Ieder kind uit de basisschool een sociaal-emotioneel competente leerling. Dat is het ultieme doel van deze
methode. Dat betekent dat iedere leerling in staat moet zijn om op een adequate manier om te gaan met zichzelf, met andere kinderen, met volwassenen
en met zijn omgeving.

In tegenstelling tot veel andere methoden voor het verwerven van sociaal-emotionele competenties munten de
SOEMOkaarten uit door hun concrete inhoud, praktische uitwerking en overzichtelijke uitwerking. Hierdoor hebben ze ook een heel ruim toepassingsgebied:
- Een methode om systematisch doorheen de basisschool aan de sociaal-emotionele ontwikkeling van leerlingen te werken.
- Een bronnenboek voor iedereen die een eigen leerlijn voor de sociaal-emotionele ontwikkeling wil uitwerken.
- Een inspiratieboek voor iedereen die rond waarden en normen wil werken en op zoek is naar concrete uitwerkingsmogelijkheden.
- Een EHBO-boek in die gevallen waar bepaalde situaties op school uitgroeien tot (of ontaarden in?) een kritiek incident dat het voortgaan van het klasgebeuren ernstig bedreigen en een
onmiddellijke aanpak noodzakelijk maken.

 

Anderen bekeken ook:
Aardig vaardigAardig vaardig

lees meer Lees Meer
... omdat onderwijs ook Šnders kan