SPELLINGKAMPIOEN
informatie:
21 x 21 cm
44 pagina's
set van 5 stuks
bijlagen:
Inhoudsopgave 'Eindmedeklinkers'
Inhoudsopgave 'Klinkers en dubbele medeklinkers'
Inhoudsopgave 'Moeilijke klinkers en en dubbele me
Inhoudsopgave 'Moeilijke medeklinkers'
Inhoudsopgave 'Moeilijke werkwoordsvormen'
Inhoudsopgave 'werkwoorden'
Voorbeelden klinkers en dub.medeklinkers
Voorbeelden moeilijke klinkers en dub.medeklinkers
Voorbeeldpagina's 'Eindmedeklinkers'
Voorbeeldpagina's 'Moeilijke werkwoordsvormen'
Voorbeeldpagina's 'werkwoorden'
 
Waaruit bestaat De Spellingkampioen?
Elk deel van De Spellingkampioen bevat 44 pagina's spellingsoefeningen. Bij elk deelt hoort een korte handleiding met antwoordenboek. Het antwoordenboek is kindvriendelijk en door de kinderen ook gemakkelijk te gebruiken voor zelfcorrectie. 

Motiverende oefeningen
De korte, leuke en speelse opgaven zijn aantrekkelijk vormgegeven en werken motiverend. Drie gekke Monstertjes zorgen voor een humoristische toets. Het gebruik van volle lijnen voor de invuloefeningen stimuleert netheid en orde. Zo onthouden leerlingen beter het juiste woordbeeld. Elke oefening is voorzien van een grijze correctiebalk waarin de leerlingen de foutieve woorden nog eens juist kunnen schrijven. In één oogopslag kan de leerkracht of de leerling zien in welke woorden nog fouten werden gemaakt. In het Afkijkertje, een alfabetische lijst van de gebruikte woorden achteraan in elk boekje, staat de correcte schrijfwijze van de woorden.

Hoe wordt De Spellingkampioen gebruikt?
De Spellingkampioen kan zowel klassikaal als individueel worden gebruikt; zelfstandig binnen hoekenwerk, als onderdeel in het contractwerk of als huiswerk. Ook de taak- of zorgleerkracht kan hiermee aan de slag. Door het specifieke aanbod is deze reeks ook interessant voor logopedisten. De oefeningen zijn niet methodegebonden en kennen geen gebruiksvolgorde.

Verschenen delen
Spel.K. - Klinkers en dubbele medeklinkers
Spel.K. - Eindmedeklinkers
Spel.K. - Werkwoorden
Spel.K - Verkleinwoorden en meervouden
Super.SK - Moeilijke medeklinkers
Super.SK - Moeilijke klinkers/dubbele medeklinkers
Super.SK - Moeilijke werkwoordsvormen
Super.SK - Moeilijke verkleinwoorden en meervouden


Er zijn nog meer uitgaven in de Kampioenen-serie!

Opbrengstgericht werken aan spelling
De Stichting voor Leerplanontwikkeling heeft onderzoek gedaan naar (remediërende) materialen voor spelling en heeft de (Super) Spellingkampioenen op haar lijst staan. Zie ook http://opbrengstgerichtspellen.slo.nl/leerlingcyclus/3C/materiaal/ voor de toelichting en meer informatie.


Art.Nr. EAN Omschrijving Adviesprijs Order
SPK019789059322172Spellingkampioen Klinkers en dubbele medeklinkers, 5 ex.€ 18,95
SPK029789059322165Spellingkampioen Eindmedeklinkers, 5 ex.€ 18,95
SPK089789059324251Super Spellingkampioen Moeilijke verkleinw./meerv., 5 ex.€ 18,95
SPK119789059322554Spellingkampioen Klinkers en dubbele medeklinkers Antwoorden€ 9,50
SPK169789059322905Super Spellingkampioen Moeilijke werkwoordsvormen Antwoorden€ 9,50
SPK179789059324244Spellingkampioen Verkleinwoorden en meervouden Antwoorden€ 9,50
SPK039789059322158Super Spellingkampioen Moeilijke kl./dubbele medekl., 5 ex.€ 18,95

Kerndoelenverantwoording:

11 De leerlingen leren een aantal taalkundige principes en regels. Zij kunnen in een zin het onderwerp, het werkwoordelijk gezegde en delen van dat gezegde onderscheiden. De leerlingen kennen: • regels voor het spellen van werkwoorden; • regels voor het spellen van andere woorden dan werkwoorden; • regels voor het gebruik van leestekens.
Recensies

 

Anderen bekeken ook:
TafelkampioenTafelkampioen

lees meer Lees Meer
... omdat onderwijs ook Šnders kan