HOOGBEGAAFDHEID SURVIVALGIDS
informatie:
geÔllustreerd
groep 4 t/m 8
praktische hulpgids voor leerlingen
bijlagen:
Inhoudsopgave
Inleiding
Voorbeeldhoofdstuk
 
Hoogbegaafd? Je bent niet alleen!
Hoogbegaafde kinderen zijn de slimste van de klas of komen juist niet mee, omdat ze zich ontzettend vervelen op school. Ze hebben vaak een brede belangstelling, een levendige fantasie en leggen andere verbanden dan mensen met een gemiddeld IQ . Hoogbegaafde leerlingen zoeken de verdieping op: veel lezen, zelf dingen bedenken en ontwikkelen. Soms voelen ze zich alleen en onbegrepen.

Gelukkig is er steeds meer aandacht voor hoogbegaafde leerlingen. De Hoogbegaafdheid Survivalgids legt aan kinderen uit wat hoogbegaafdheid is en hoe je ermee kunt omgaan. Het is een praktisch en geïllustreerd boek. In duidelijke taal beschrijft deze survivalgids wat je als hoogbegaafd kind meemaakt.

Voor welke leerlingen is de Hoogbegaafdheid Survivalgids geschikt?
De Hoogbegaafdheid Survivalgids is geschikt voor leerlingen van groep 4 t/m groep 8. Leerlingen kunnen het boek zelfstandig lezen, maar het is ook geschikt om met een leerkracht, RT'er, ouder of verzorger te lezen. Het boek is een waardevolle aanvulling voor iedereen die in zijn/haar omgeving met hoogbegaafde kinderen heeft te maken.Waaruit bestaat de Hoogbegaafdheid Survivalgids?
De gids bestaat uit de volgende onderdelen:
- Wat betekent hoogbegaafdheid?
- Welke gevoelens kun je hierbij hebben?
- Hoe zoek je hulp (in en buiten school)?
- Welke bekende mensen zijn ook hoogbegaafd?
- Persoonlijke verhalen
- Websites waar je informatie kunt vinden… en nog veel meer.De Hoogbegaafdheid Survivalgids is geschreven voor kinderen om zichzelf te kunnen helpen.Art.Nr. EAN Omschrijving Adviesprijs Order
LEL069789059326118De Hoogbegaafdheid Survivalgids€ 14,50

Kerndoelenverantwoording:

0 Leergebiedoverstijgend: Deze uitgave is gericht op het ontwikkelen van algemene vaardigheden. Bij deze uitgave kan het zijn dat er geen specifiek leergebied wordt aangegeven. Deze uitgave is bijvoorbeeld gericht op het zelfbeeld, zintuiglijke en motorische mogelijkheden, omgaan met beperkingen, omgaan met hulpmiddelen of nieuwe media.
34 De leerlingen leren zorg te dragen voor de lichamelijke en psychische gezondheid van henzelf en anderen.
35 De leerlingen leren zich redzaam te gedragen in sociaal opzicht, als verkeersdeelnemer en als consument.
Recensies

 

... omdat onderwijs ook Šnders kan