IK LEES, IK DOE
informatie:
A4
90 p. per map
30 opdrachten per map
voor groep 3 t/m 8
bijlagen:
Recensie in Logopedie mei-juni 2015
Voorbeeldbladzijden groep 3
Voorbeeldbladzijden groep 4
Voorbeeldbladzijden groep 5
Voorbeeldbladzijden groep 6
Voorbeeldbladzijden groep 7
Voorbeeldbladzijden groep 8
 

Maak lezen functioneel

Op zoek naar een manier om begrijpend lezen te koppelen aan AVI-lezen? Wilt u kinderen plezier laten beleven tijdens het lezen? Ontdek dan nu Ik lees, ik doe en laat kinderen actief aan de slag gaan met deze teksten!
Ik lees, ik doe omvat een breed scala aan functionele teksten op AVI-niveau waarbij de leerlingen zelfstandig aan de slag gaan. Terwijl ze lezen, mogen ze ‘doen’. Zo wordt het technisch lezen leuk en is het tegelijkertijd onmisbaar om tot een goed resultaat te komen.

Wat zijn de belangrijkste kenmerken van Ik lees, ik doe?
Met Ik lees, ik doe kunt u leerlingen tegelijkertijd op technisch en op begrijpend lezen laten oefenen. Door te werken met functionele teksten wordt niet alleen het leesplezier gestimuleerd, maar wordt het lezen ook onmisbaar om tot een goed resultaat te komen. Het pakket is uniek door de combinatie van technisch en begrijpend lezen, het gebruik van functionele teksten, en het hapklare materiaal.

Voor welke leerlingen is Ik lees, ik doe geschikt?
Ik lees, ik doe is geschikt voor leerlingen vanaf groep 3 tot en met 8. In het complexe proces van leren lezen hebben kinderen heel wat ondersteuning nodig. Tegelijkertijd toont wetenschappelijk onderzoek aan dat kinderen zelf aangeven dat ze niet graag lezen. Daarom is het belangrijk om materiaal aan te bieden waardoor leerlingen – opnieuw – leesplezier beleven. Het materiaal is erg geschikt voor leerlingen die graag ‘doen’: tijdens het lezen worden ze aangezet tot een handeling. Op die manier associëren leerlingen lezen niet automatisch met ‘saai’ of ‘stil’ zijn, maar wel met het ondernemen van een actie.

Waaruit bestaat Ik lees, ik doe?
Het aanbod aan opdrachten in de zes mappen is gevarieerd: spelletjes, verteloefeningen, bewegingsopdrachten, theaterstukjes, knutselopdrachten, recepten… Om de opdrachten uit te voeren wordt zoveel mogelijk gebruik gemaakt van materiaal dat in een school voorhanden is. Opdrachten zijn zelfstandig of in kleine groepjes te maken. In de handleiding staan tips en suggesties om de voorbereiding zo vlot mogelijk te laten verlopen. Elke tekst is getest op leesbaarheid. De lengte is afgestemd op de leeftijd van de leerlingen en de inhoud van de mappen is van een opbouw voorzien.

Elke map biedt:
- Inleiding op ‘doelezen’
- Uitleg leesstrategieën
- Uitleg AVI- en CLIB-niveaus
- Aandachtspunten en tips voor het werken in de klas
- Inrichting van het leesonderwijs
- Differentiëren
- 30 Gevarieerde opdrachten

Hoe kan Ik lees, ik doe worden gebruikt?
Het materiaal van Ik lees, ik doe is ontwikkeld als aanvulling op de gebruikte taalmethode. Per leerjaar zijn er 30 opdrachten die flexibel in te zetten zijn en niet in een bepaalde volgorde gedaan hoeven te worden. Wel zijn er enkele opdrachten (vooral in de hogere groepen) die bij elkaar horen en elkaar opvolgen. Iedere opdracht heeft werkbladen voor de leerling en een bijbehorend antwoordblad. De werkbladen bestaan uit een doorlopende leestekst en enkele aanvullende opdrachten.

Leesstrategieën inoefenen
Met een breed aanbod in doe-opdrachten worden leerlingen aangespoord om verschillende leesstrategieën te gebruiken. Zo komen ze tot een beter begrip en inzicht van de tekst. Strategieën die aan bod komen:

- Relevante voorkennis activeren
- Voorspellingen doen
- De samenhang en de opeenvolging van de stappen controleren
- Leestempo aanpassen aan de moeilijkheid van de tekst
- Hoofd- en bijzaken onderscheiden
- Moeilijke passages herlezen
- Een verklaring zoeken voor moeilijke of onbekende woorden

Het verwerven van leesstrategieën wordt niet gezien als een doel op zich, wel als een middel om tot lezen met begrip en inzicht te komen. Zo krijgen leerlingen meer vat op het leesproces.

Differentiatie
Voor elke tekst is het AVI-niveau en het CLIB-niveau weergegeven. Zo kunt u de opdrachten afstemmen op de leesvaardigheid van de leerling. Op die manier wordt het eenvoudiger om op maat van de individuele leerlingen te differentiëren en in te spelen op een doorgaande leerlijn binnen de klas en school.

Ik lees, ik doe in het kort: technisch lezen én begrijpend lezen
- Iedere tekst heeft een AVI-niveau (technisch) en CLIB-niveau (begrip).
- Differentiatie mogelijk: aanbieden van makkelijke en moeilijke teksten aan zwakke en sterke lezers.
- Als aanvulling bij de gewone taalmethode van de klas.
- Inzetten op heel gevarieerde leesstrategieën. 
- Verwijzingen in de opdrachten naar andere leerdomeinen: taal, rekenen, wereldoriëntatie.
- Inspelen op de actualiteit en werken met nieuwe media, opzoeken op internet, actuele thema’s


Art.Nr. EAN Omschrijving Adviesprijs Order
ABI601Ik lees, ik doe - groep 3 / 1e leerjaar€ 46,50
ABI602Ik lees, ik doe - groep 4 / 2e leerjaar€ 46,50
ABI603Ik lees, ik doe - groep 5 / 3e leerjaar€ 46,50
ABI6049789462341937Ik lees, ik doe - groep 6 / 4e leerjaar€ 46,50
ABI6059789462341944Ik lees, ik doe - groep 7 / 5e leerjaar€ 46,50
ABI606Ik lees, ik doe - groep 8 / 6e leerjaar€ 46,50

Kerndoelenverantwoording:

4 De leerlingen leren informatie te achterhalen in informatieve en instructieve teksten, waaronder schema’s, tabellen en digitale bronnen.
6 De leerling leert deel te nemen aan overleg, planning, discussie in een groep.
7 De leerling leert een mondelinge presentatie te geven.
9 De leerling leert taalactiviteiten (spreken, luisteren, schrijven en lezen) planmatig voor te bereiden en uit te voeren.
10 De leerling leert te reflecteren op de manier waarop hij zijn taalactiviteiten uitvoert en leert, op grond daarvan en van reacties van anderen, conclusies te trekken voor het uitvoeren van nieuwe taalactiviteiten.
12 De leerlingen verwerven een adequate woordenschat en strategieŽn voor het begrijpen van voor hen onbekende woorden. Onder ‘woordenschat’ vallen ook begrippen die het leerlingen mogelijk maken over taal te denken en te spreken.
Recensies

 

... omdat onderwijs ook Šnders kan