MEERTALIGHEID: EEN TROEF!
informatie:
380 p.
met dvd
softcover
 

Werken met meertalige kinderen op school en in de buitenschoolse opvang

Steeds meer kinderen worden in een andere thuistaal dan het Nederlands opgevoed. Hun talenrijkdom is geen struikelblok, maar juist een bron voor het leren en een onmisbaar startpunt voor het snel en efficiënt verwerven van het Nederlands als schooltaal.

Wie de rijkdom van de kinderen en hun talige en culturele achtergrond erkent en benut, kan zoveel meer bereiken: naast hun motivatie om (Nederlands) te leren, voelen kinderen zich erkend in hun identiteit en is hun betrokkenheid hoog. Vanuit dit uitgangspunt en op basis van projectmatig onderzoek biedt dit boek heel concrete handvatten, instrumenten en praktijkvoorbeelden aan om positief om te gaan met meertalige rijkdom. 

‘Meertaligheid: een troef!’ nodigt uit om vanuit je eigen (school)cultuur en je eigen klas vol inspiratie aan de slag te gaan, en met het hele team een talenbeleid uit te stippelen.

Voor wie is 'Meertaligheid: een troef!' geschikt?

‘Meertaligheid: een troef!’ is gemaakt voor:

  • leerkrachten basisonderwijs;
  • directies en zorgcoördinatoren;
  • begeleiders van de buitenschoolse opvang;
  • pedagogisch begeleiders;
  • iedereen die van de school of de opvang een plaats willen maken waar elk kind, elke ouder en elk teamlid, ongeacht zijn achtergrond, welkom is.

'Meertaligheid: een troef! is onderdeel van de reeks Praktijk en Visie.


Art.Nr. EAN Omschrijving Adviesprijs Order
ABI81409789462343467Meertaligheid: een troef! € 29,95
Recensies

 

... omdat onderwijs ook Šnders kan