PRAKTIJK EN VISIE
informatie:
softcover
in kleur
6 titels
 

Theoretische achtergronden in de klaspraktijk

De reeks Praktijk en Visie bestaat uit praktische handboeken waarin inspirerende onderwijspraktijken op een toegankelijke manier belicht en onderbouwd worden aan de hand van theoretische achtergronden.

Praktijk en Visie in trefwoorden:

  • Uitgebreide achtergrondinformatie en visie
  • Ruim aanbod aan doe-activiteiten, praktijkvoorbeelden, suggesties en tips
  • Voor leerkrachten, directie en schoolteam
  • Zowel voor de kleuterklas, basisschool als middelbare school

Waaruit bestaat Praktijk en Visie?


Art.Nr. EAN Omschrijving Adviesprijs Order
ABI81409789462343467Meertaligheid: een troef! € 29,95

Kerndoelenverantwoording:

0 Leergebiedoverstijgend: Deze uitgave is gericht op het ontwikkelen van algemene vaardigheden. Bij deze uitgave kan het zijn dat er geen specifiek leergebied wordt aangegeven. Deze uitgave is bijvoorbeeld gericht op het zelfbeeld, zintuiglijke en motorische mogelijkheden, omgaan met beperkingen, omgaan met hulpmiddelen of nieuwe media.
Recensies

 

... omdat onderwijs ook Šnders kan