SPIEKBOEKJES
informatie:
het belangrijkste wat je leert/leerde op de basisschool in schema's en tabellen
voor bovenbouw en brugklas
handig A5-formaat
volledig in kleur
68 blz. per deel
met begrippenlijst
bijlagen:
Afbeelding Spiekboekje Rekenen
Afbeelding Spiekboekje Taal
Inhoudsopgave Spiekboekje Rekenen
Inhoudsopgave Spiekboekje Taal
Voorbeeldtekst voor ouders
 
'Hoe zat dat ook alweer?' Op die vraag geven de Spiekboekjes vrijwel altijd antwoord.

In het Spiekboekje taal en het Spiekboekje rekenen vind je immers het belangrijkste wat je leert op de basisschool! Het zijn beknopte, visueel opgezette naslagwerken met de basisschoolstof voor taal en rekenen gepresenteerd in schema’s, lijsten en tabellen en met veel voorbeelden. Zo kunnen leerlingen gemakkelijk iets opzoeken.

De leerstof wordt met verschillende termen (uit verschillende methoden) aangeboden, dus het maakt niet uit welke methode er op school gebruikt wordt. Alle basiskennis spelling, woordsoorten, zinsdelen, woordenschat en schrijven van teksten wordt overzichtelijk aangeboden in een handzaam A5 boekje in kleur. Om snel even iets zelf op te zoeken, als hulp voor begeleiders en ouders: het kan allemaal!

Voor wie zijn de Spiekboekjes bedoeld?
De Spiekboekjes zijn geschikt voor zelfstandig gebruik door leerlingen in de midden- en bovenbouw van het basisonderwijs en ook nog in de onderbouw van het voortgezet onderwijs. Ze zijn zowel heel geschikt voor gebruik in de klas als thuis. Volwassenen die op school of thuis een kind helpen zijn niet altijd op de hoogte van de manier van uitleggen of twijfelen ook zelf vaak over de schrijfwijze of een rekenoplossing. Spiekboekjes zijn daarom ook handig voor ouders, stagaires en onderwijsassistenten.

De boekjes zijn los, per 2 of per 5 stuks te bestellen. 

Wat vinden de leerlingen in de Spiekboekjes?
De Spiekboekjes geven een overzicht van de leerstof (kenniscomponenten) voor de basisschool voor taal respectievelijk rekenen.
De stof wordt uitgelegd in schema’s, lijsten en tabellen, met gebruik van verschillende termen en verschillende methodieken. Zo wordt bij kop- en staartstukken ook het synoniem voor- en achtervoegsels vermeld en bij trema wordt ook de term deelteken vermeld. Optellen en aftrekken wordt bijvoorbeeld gepresenteerd met een getallenlijn, een honderdveld, splitsen en kolomrekenen. De leerlingen herkennen de uitleg die ze gewend zijn van de methode waarmee ze werken. Maar bij onderwerpen waar ze moeite mee hebben, vinden ze soms ook steun in juist een andere uitleg dan ze gewend zijn.

Uit welke onderdelen bestaan de Spiekboekjes?
Het Spiekboekje taal bestaat uit vijf hoofdstukken:

 • Spelling
 • Woordsoorten
 • Zinsdelen
 • Woordenschat
 • Teksten

Bekijk de inhoudsopgave en voorbeeldbladzijden van het Spiekboekje Taal:

 

Het Spiekboekje rekenen telt zeven hoofstukken:

 • Afspraken
 • Getallen
 • Bewerkingen
 • Breuken
 • Maten
 • Meetkunde
 • Grafieken, tabellen, plattegronden

Bekijk de inhoudsopgave en voorbeeldbladzijden van het Spiekboekje Rekenen:

 

Achterin beide boekjes staat een Woordenlijst met ongeveer 200 begrippen. Hier vinden de kinderen verwijzingen naar de uitlegpagina’s en omschrijvingen van de gebruikte begrippen.

 

Hoe werken kinderen met de Spiekboekjes?
De Spiekboekjes zijn handig in de klas als een kind iets wil opzoeken dat alweer een tijd geleden behandeld is. Handig bij huiswerk thuis bij het maken van oefeningen, bijvoorbeeld extra oefeningen met leerstof die het kind nog niet goed beheerst.
Via de gedetailleerde inhoudsopgave of de Woordenlijst achterin zoeken de kinderen zelfstandig het onderwerp dat ze nodig hebben. De beknopte uitlegteksten en de visuele presentatie (schema’s, lijsten en tabellen) wijzen zichzelf.
Opzoekgedrag bevordert u met deze boekjes en het maakt leerlingen zelfstandig(er). Spiekboekjes helpen ouders thuis ook, wanneer ze hun kind graag helpen.

 

Bekijk ook de informatiefolder van de Spiekboekjes (FOL66B)

 

 

Gegarandeerde rekenresultaten met deze voordelige set!

Bestel nu met € 5,- voordeel de Getallenteller draaischijven - Spiekboekjes Rekenen set. 

De Spiekboekjes Rekenen bevatten het belangrijkste wat leerlingen leren op de basisschool! Het zijn beknopte, visueel opgezette naslagwerken met de basisschoolstof voor rekenen gepresenteerd in schema’s, lijsten en tabellen en met veel voorbeelden. De boekjes vormen met de Grote getallenteller draaischijven de perfect combinatie voor iedere leerling! 
Één set bevat 5 getallenteller draaischijven en 5 Spiekboekjes rekenen.


Art.Nr. EAN Omschrijving Adviesprijs Order
SBT019789461752536Spiekboekje taal, 1 ex.€ 9,95
SBT029789086646111Spiekboekje taal, 2 ex.€ 15,50
SBT059789086646128Spiekboekje taal, 5 ex.€ 29,50
SBT309789461752536Spiekboekje taal, 30 ex.€ 295,00
SBR019789461752529Spiekboekje rekenen, 1 ex.€ 9,95
SBR02Spiekboekje rekenen, 2 ex.€ 15,50
SBR059789086646104Spiekboekje rekenen, 5 ex.€ 29,50
SBR30Spiekboekje rekenen, 30 ex.€ 295,00
GTSP5Set - 5 Getallenteller draaischijven en 5 Spiekboekjes Rekenen€ 67,00
SB50Spiekboekje rekenen & taal combi-pack€ 17,50
Recensies
Gemiddelde beoordeling van onze klanten :
een uitkomst!
Anique Posno / r.t.er / r.t. praktijk
Al jaren maak ik dergelijke opzoekboekjes voor leerlingen met dyslexieproblemen en/of rekenproblemen. Veel kinderen raken leerstof "kwijt". Het maken van de boekjes kost veel tijd en zijn niet altijd compleet wanneer de r.t. afgelopen is. Ik ben benieuwd naar de hanteerbaarheid voor de leerling zelf.
Rekenvaardigheden in een notendop
Hanneke Munnich. / Remedial Teacher / Rt Praktijk Rupsje Nooitgenoeg
Zeer overzichtelijk staan alle rekenvaardigheden kort omschreven en uitgelegd.
Ideaal om "vergeten" leerstof weer op te halen. Ook handig bij het inoefenen van nieuwe leerstof.
Het boekje heeft handige overzichten en schema's.
De beknopte uitleg daarbij is erg verhelderend en geeft houvast.

 

... omdat onderwijs ook Šnders kan