TJOEZZ
informatie:
ToekomstoriŽntatie
formaat 17x24 cm
kleur
88 pag.
incl. ouderkatern en handleiding
groep 7 & 8
bijlagen:
Handleiding
Handleiding software
Omslag met flappen, opengeklapt
Schema
Schermvoorbeeld software - instellingen
Schermvoorgbeeld software - verzamelblad
Voorbeeldpagina's
 
Wat wil je, wat kan je, wie ben je en wat kies je?
Tjoezz is een handig werkboek voor leerlingen in groep 7 en 8 van de basisschool. Voor toekomstoriëntatie, hulp bij de schoolkeuze voor voortgezet onderwijs en voorbereiding op de brugklas. De uitgangspunten van het werkboek zijn empowerment, zelfwerkzaamheid en bewustwording van het belang van de schoolkeuze voor de toekomst. Het concept van Tjoezz verbindt toekomstoriëntatie en schoolkeuze door middel van het begrip leerroute. Voor veel leerlingen is Tjoezz ook hét middel om zichzelf beter te leren kennen: wie ben ik, wat wil ik, wat kan ik!

Aan de slag met Tjoezz
Tjoezz activeert kinderen met testjes, vragenlijsten, actieplannen en bewustwordingsvragen. De belangrijkste antwoorden komen bij elkaar op verzamelbladen. U vindt ze in de omslagen van het werkboek. De verzamelbladen gebruiken leerlingen bij hun schoolkeuze. Tegelijkertijd vormen deze het portfolio dat kan worden gebruikt in het eerste trimester van de brugklas. De totale studielast is 15-20 uur.

Voor welke leerlingen is Tjoezz geschikt?
Tjoezz is geschikt voor alle leerlingen in groep 7 en 8. Zowel op school (klassikaal of zelfstandig) als thuis te gebruiken.
Het idee van Tjoezz is gebaseerd op de visie van Frans Meijers op loopbaanleren en de Career construction theory van Savickas. Daarnaast is een aantal opdrachten geinspireerd door Gardners' meervoudige intelligentie en de notitie 'Zaak van betekenis' (Meijers, Wijers, LDC 1997), geadopteerd door het Ministerie van OCW.

Waaruit bestaat Tjoezz?
Tjoezz bestaat uit:

  • een aantrekkelijk en uitdagend vormgegeven werkboek 
  • ouderkatern 
  • handleiding 
  • Portfolio & Talenten-software (op cd-rom)

Om de aansluiting van het basisonderwijs naar het voortgezet onderwijs te verbeteren is de informatieoverdracht tussen de twee scholen belangrijk. Basisscholen sturen van elke leerling een onderwijskundig rapport mee naar het voortgezet onderwijs. In dit rapport mist echter meestal een 'kwalitatief' beeld van de leerling in termen van 'Wie ben ik?', 'Wat kan ik?' en 'Wat wil ik?'.
Tjoezz voorziet in deze leemte en biedt een hulpmiddel waarmee u aan het onderwijskundig rapport ook de Portfolio Toekomstoriëntatie kunt toevoegen. U maakt dit aan met de Portfolio & Talenten-software. De mentor in het voortgezet onderwijs, maar ook ouders van leerlingen komen hierdoor veel meer over een leerling te weten.

Alle onderdelen zijn los te bestellen.
! Let op: de software is alleen bruikbaar in combinatie met het werkboek Tjoezz. Het programma is netwerkgeschikt. Prijs is incl. 1 jaar gratis updates/upgrades.

Tjoezz in de gemeente Emmen
Ongeveer 30 scholen in de gemeente Emmen werken al jaren met Tjoezz. Projectleider Overgang PO-VO Ab Engbers: "Voor ons past Tjoezz goed in de aanpak die we Emmen-breed uitvoeren met o.a. kennismakingsgesprekken docenten VO, voorlichting voor kinderen en ouders, het gebruik van de Plaatsingswijzer".
Het is mogelijk om een voorwoord van een schoolbestuur in de boekjes van Tjoezz te laten afdrukken. Daar hebben ze in Emmen gebruik van gemaakt.


Art.Nr. EAN Omschrijving Adviesprijs Order
TJZ019789086640409Tjoezz - Werkboek (set 5 st.)€ 29,50
TJZ02Tjoezz - Ouderkatern (set 15 st.)€ 14,50
TJZ11Tjoezz - Handleiding€ 5,50
TJZ12Tjoezz - Portfolio & Talenten cd-rom (netw.)€ 59,00
TJZ50Tjoezz - Kennismakingsset (3 delig)€ 12,50
TJZ919789086640409Tjoezz - Werkboek, incl. ouderkatern€ 6,95

Kerndoelenverantwoording:

0 Leergebiedoverstijgend: Deze uitgave is gericht op het ontwikkelen van algemene vaardigheden. Bij deze uitgave kan het zijn dat er geen specifiek leergebied wordt aangegeven. Deze uitgave is bijvoorbeeld gericht op het zelfbeeld, zintuiglijke en motorische mogelijkheden, omgaan met beperkingen, omgaan met hulpmiddelen of nieuwe media.
35 De leerlingen leren zich redzaam te gedragen in sociaal opzicht, als verkeersdeelnemer en als consument.
Recensies

 

Anderen bekeken ook:
Aan jou de keus!Aan jou de keus!

lees meer Lees Meer
Kleine mensen ... grote vrienden!Kleine mensen ... grote vrienden!

lees meer Lees Meer
... omdat onderwijs ook Šnders kan