DRAMA AANGENAAM
informatie:
auteur: Pauli Fleer
4 mappen
4 modules: basisvaardigheden / spelen met rollen / taalspelen / improviseren en presenteren
losse delen per twee jaargroepen aan te schaffen: 1/2, 3/4, 5/6, 7/8.
bijlagen:
Inhoudsopgave
Inleiding map 1
Voorbeeld groep 1-2
Voorbeeld groep 3-4
Voorbeeld groep 5-6
Voorbeeld groep 7-8
 
Geef drama de plaats op school die het verdient
Drama aangenaam biedt een praktijkgerichte aanpak om drama een plaats te geven op school. Deze methode is ontstaan uit de praktijk van een dramaconsulent, werkzaam bij Kunst Centraal, het steunpunt kunsteducatie voor de provincie Utrecht. De lessen zijn uitgevoerd op verschillende scholen. De uitgave bestaat uit maar liefst 112 volledige lessen die samenhang en een logische opbouw vertonen (zie inleiding van de mappen).

Voor welke leerlingen is Drama aangenaam geschikt?
De methode Drama aangenaam is ontwikkeld voor groep 1 t/m 8 van het primair onderwijs. De lessen sluiten aan bij de verbeeldingswereld van de leerlingen. Zoals een goede dramales betaamt, zijn de leerlingen tijdens de lessen het grootste deel zelf actief bezig met het vak drama. De methode is er ook op gericht om leerkrachten inzicht te geven in het vak drama en materiaal te bieden voor goede dramalessen.

Waaruit bestaat Drama aangenaam?
De mapinhouden van Drama aangenaam bestaan uit de volgende modules, verdeeld over de groepen 1/2, 3/4, 5/6 en 7/8.
Module 1: Basiswerkvormen drama – non-verbale werkvormen
Module 2: Spelen met rollen
Module 3: Taalspelen
Module 4: Improviseren en presenteren

Module 1, 2 en 3 bevatten ieder acht lessen per twee jaargroepen (1/2, 3/4, 5/6 en 7/8). Module 4 bevat vier lessen per twee jaargroepen en daarnaast drie voorbeeldlessen en lessuggesties gericht op het maken van presentaties.


Belangrijk bij drama
Omdat drama een discipline is met veel vrijheid is het juist nodig om met de leerlingen goede afspraken te maken. Een basisregel is dat de leerlingen in eerste instantie leren om de aandacht bij zichzelf te houden. Kunnen zij dit goed, dan is een volgende stap mogelijk, namelijk samenspel. Ook is het belangrijk dat je de ander niet stoort in zijn spel en het is van belang om respect te hebben voor elkaars spel. Bouw deze vaardigheden vanaf groep 1 op en bied leerlingen een leerlijn drama. Of schaf een los deel aan per bouw. Er is een map voor kleuterbouw (1/2), onderbouw (3/4), middenbouw (5/6) en bovenbouw (7/8). Ook inzetbaar in Vlaanderen voor kleuters tot en met leerjaar 6.

Drama wordt met Drama aangenaam vast een succes! Drama wordt aangenaam!

Workshop bijwonen?
De schrijfster, Pauli Fleer, biedt op verschillende momenten workshops aan rond de methode Drama aangenaam. Neem contact op via paulifleer@kpnmail.nl voor meer informatie en aanmelden. 


Cursus Vakspecialist Drama volgen?
Bij Art&Sofie wordt de eenjarige opleiding tot Vakspecialist Drama-Basis en de eenjarige vervolgopleiding Specialist Drama-Plus gegeven door de auteur van Drama Aangenaam Pauli Fleer. De opleiding gebruikt daarbij het materiaal van de methode Drama Aangenaam als basis. Informatie over deze opleiding kunt u vinden op www.artensofie.nl onder het kopje nascholing en teamtraining.


Art.Nr. EAN Omschrijving Adviesprijs Order
DRA1Drama Aangenaam map 1: groep 1/2€ 79,00
DRA2Drama Aangenaam map 2: groep 3/4€ 85,00
DRA3Drama Aangenaam map 3: groep 5/6€ 85,00
DRA4Drama Aangenaam map 4: groep 7/8€ 85,00
DRA50Drama Aangenaam complete leerlijn - bestaande uit de 4 mappen€ 245,00

Kerndoelenverantwoording:

54 De leerlingen leren beelden, taal, muziek, spel en beweging te gebruiken, om er gevoelens en ervaringen mee uit te drukken en om er mee te communiceren.
55 De leerlingen leren op eigen werk en dat van anderen te reflecteren.
56 De leerlingen verwerven enige kennis over en krijgen waardering voor aspecten van cultureel erfgoed.
Recensies
Gemiddelde beoordeling van onze klanten :
Inspirerende workshop
L. Kleijwegt / dramadocent groep 3 t/m 7 / Clown in de klas
Ik heb een leuke middag gehad bij Pauli Fleer. Het blijft inspirerend om zelf met drama aan de slag te gaan. De workshop van Pauli Fleer was echt een toegevoegde waarde voor de methode. In plaats van een dikke map met veel tekst gaat het sprankelen, en wil je ontdekken wat er allemaal nog meer in staat.
Een must voor iedereen die drama aanbiedt zodat je ervaart wat de auteur met de lessen voor ogen had en je je bewust bent wat je van de kinderen vraagt.
Sterke opbouw
leerkracht (ook cursus specialist drama gevolgd) / Basisschool
Wij hebben de leerlijn aangeschaft niet zozeer om in groep 1 t/m 8 drama aan te bieden, maar om in school in circuitvorm opeenvolgende lessen te geven aan kinderen in verschillende leeftijden. Op onze creatieve vrijdagmiddag kunnen kinderen kiezen voor het onderdeel drama. Ze krijgen dan 3 vrijdagen achter elkaar dramales. Ik pak altijd 3 opeenvolgende lessen. Erg sterk vind ik de opbouw in de lessenseries. Maar wat ik ook fijn vind is dat je daarnaast ook losse lessen kunt pakken. Het is in feite ook een ideeŽnmap. Ook vind ik het onderscheid in onderwerpen sterk, zoals pantomime. Als er muziek nodig is dan zoek ik altijd op google of youtube.

 

... omdat onderwijs ook Šnders kan