INTERNATIONALE ORGANISATIES
informatie:
met gekleurde kaders per onderwerp
incl. nuttige (e-mail)adressen
32 blz. per deel
 

Europese Unie, NAVO, WNF, Rode Kruis en Unicef

In de serie Internationale organisaties maken leerlingen kennis met verschillende organisaties, hoe en waarom ze werden opgericht, hun structuur en de verschillende dingen die ze doen.

Internationale organisaties

  • Voor lezers van 10 tot 14 jaar
  • Incl. checklists met samenvatting, register en verklarende woordenlijst

Waaruit bestaat Internationale organisaties?

  • Wereld Gezondheids Organisatie
  • Europese Unie
  • Verenigde Naties
  • Amnesty Internationaal
  • NAVO
  • Wereldnatuurfonds
  • Rode Kruis
  • Unicef

NB. Uit deze serie zijn alleen de boeken Verenigde Naties, Amnesty International en de NAVO nog leverbaar.

Voor wie is Internationale organisaties bedoeld?
De boeken uit de serie Internationale organisaties zijn geschikt voor leerlingen van 10 tot 14 jaar met interesse in wereldpolitiek en ontwikkelingssamenwerking. Ze kunnen gebruikt worden als materiaal om het begrijpend lezen te oefenen, bij het voorbereiden van een spreekbeurt of werkstuk of als extra verdieping bij de lessen wereldoriëntatie.

Meer dan lezen 
Internationale organisaties is een Corona-serie. Kenmerkend voor deze leesboeken zijn de uiteenlopende (informatieve) onderwerpen. Door de diversiteit is er voor elke leerling wel een geschikt boek. De boeken worden geprezen om hun heldere kijk op de onderwerpen en het duidelijke taalgebruik. De leesboeken zijn zeer rijk geïllustreerd. 
Ook voor de leerkracht bieden de boeken aanvullende informatie bij het behandelen van specifieke onderwerpen binnen de lesstof. De boeken zijn uitstekend geschikt als voorbereiding op een spreekbeurt of werkstuk en bieden een mooie inleiding op een wereldoriënterend onderwerp.


Art.Nr. EAN Omschrijving Adviesprijs Order
IO6039789054954828Verenigde Naties€ 13,00
IO6049789054954835Amnesty Internationaal€ 13,00
IO6059789054955863NAVO€ 13,00
Recensies

 

... omdat onderwijs ook Šnders kan