STER PAKKETTEN HOOGBEGAAFDHEID
informatie:
pakketten voor elke bouw
groep 1/2
groep 3/4
groep 5/6
groep 7/8
leermiddelen hoogbegaafdheid
incl. digitale leermiddelen
Inhoud pakketten komt soms niet meer overeen met de foto's; in het gelinkte Word document staat de juiste inhoud
bijlagen:
Inhoud STER pakketten
 

STER Pakketten hoogbegaafdheid

Op zoek naar een flexibele leerlijn met taken voor meer- en hoogbegaafde leerlingen? Op zoek naar een samenhangend pakket leeractiviteiten per bouw voor plusleerlingen die zorg nodig hebben omdat de bestaande leermiddelen hen onvoldoende uitdaging bieden? De samenhangende STER Pakketten met speciaal geselecteerde leermiddelen voor cognitief begaafde leerlingen bieden uitkomst.

Wat biedt een STER Pakket?
Een STER Pakket biedt speciaal voor de meer- en hoogbegaafde leerling met zorg geselecteerde taken rekenen/wiskunde, taken taal/talen/lezen en taken ‘algemeen’: vakoverstijgende taken binnen allerlei thema’s: techniek, natuur en wetenschap! De leermiddelen zijn gevarieerd, verrijkend en complex en bieden voldoende uitdaging aan uw plusleerlingen. Werkboeken, leesboeken, kopieerboeken, werkkaarten, online leeromgevingen, smartgames… u vindt alles terug in een STER Pakket.
 
Voor welke leerlingen zijn de STER Pakketten geschikt?
STER Pakketten zijn bedoeld voor hoog- en meerbegaafde leerlingen in de basisschool. In de regeling Passend Onderwijs is het de bedoeling dat scholen maatwerk leveren voor alle leerlingen, dus ook voor (hoog)begaafden. Er zijn vier pakketten, namelijk:

- STER Pakket Kleuterbouw (voor groep 1/2)
- STER Pakket Onderbouw (voor groep 3/4)
- STER Pakket Middenbouw (voor groep 5/6)
- STER Pakket Bovenbouw (voor groep 7/8)


Elk STER Pakket staat los van andere methodes en is naast alle andere methodes inzetbaar. Ook kan een school of bestuur kiezen om eerst een enkel Ster Pakket aan te schaffen, en niet alle vier. Voor de doorgaande lijn in de school raden wij wel aan om op den duur alle vier de pakketten in de school aan te bieden. 

Waaruit bestaat een STER Pakket?
Elk pakket heeft een gevarieerde inhoud aan leermiddelen, maar altijd zo afgestemd dat binnen een pakket verschillende leerdomeinen aan de orde komen en óók dat de leerdomeinen vervolg krijgen in een volgend pakket. Zo zitten er leermiddelen in de pakketten die verdeeld over de Ster Pakketten een doorlopende leerlijn in de basisschool bieden. Te denken valt aan Sterrenwerk Rekenen, Reken Logica,  ABCDE... ik begrijp het!, Outside the Box en Presenteren is leren. Voor een overzicht van alle leermiddelen in de Ster Pakketten kijkt u in de pdf rechtsboven.

Veel van de geselecteerde uitgaven staan op de Leermiddelenlijst (hoog)begaafden van de SLO, Nationaal Expertisecentrum Leerplanontwikkeling. In de Checklist Hoogbegaafdenwijzer Basisonderwijs pleit de SLO ook voor een gestructureerd aanbod van verrijkingsactiviteiten.

Rijke digitale leeromgevingen
In de STER Pakketten zijn ook enkele digitale leeromgevingen opgenomen. Zo komt Wings Online voor in het kleuter- en onderbouwpakket, Brainsnacks in het onderbouw-, middenbouw-, en bovenbouwpakket en Sterrenwerk Natuur & Wetenschap in het bovenbouwpakket.
Deze licenties zijn voor 5 gebruikers tegelijkertijd. Na afloop kunnen ze verlengd kunnen worden tegen gunstige prijzen.


Art.Nr. EAN Omschrijving Adviesprijs Order
STR01STER Pakket Kleuterbouw (groep 1/2) + handleiding€ 445,00
STR02STER Pakket Onderbouw (groep 3/4) + handleiding€ 695,00
STR03STER Pakket Middenbouw (groep 5/6) + handleiding€ 895,00
STR04STER Pakket Bovenbouw (groep 7/8) + handleiding€ 1095,00
STR05STER Pakketten (groep 1-8)€ 3250,00

Kerndoelenverantwoording:

0 Leergebiedoverstijgend: Deze uitgave is gericht op het ontwikkelen van algemene vaardigheden. Bij deze uitgave kan het zijn dat er geen specifiek leergebied wordt aangegeven. Deze uitgave is bijvoorbeeld gericht op het zelfbeeld, zintuiglijke en motorische mogelijkheden, omgaan met beperkingen, omgaan met hulpmiddelen of nieuwe media.
Recensies
Gemiddelde beoordeling van onze klanten :
Super
Groepsleerkracht / CBS
Super handige pakketten die als school prima inzetbaar zijn voor het uitdagen van hoogbegaafde leerlingen.

 

... omdat onderwijs ook Šnders kan