Elke leerling naar 1F en 2F!

Ons nieuwe totaalpakket begrijpend lezen ABCDETWEE biedt een maximum aan maatwerk en vraagt een minimum aan begeleiding. Met ABCDETWEE volgt elke leerling een eigen route op weg naar de Referentieniveaus vijf niveaus, vrije tekstkeuze door de leerling binnen zijn eigen niveau, opstromen en (tijdelijk) afstromen op elk gewenst moment. De werkwijze is efficiënt: de leerlingen werken zelfstandig, kijken hun werk na en houden hun scores bij. De teksten en opdrachten staan op kaarten die onder de leerlingen rouleren. Daardoor heeft u genoeg aan één of enkele sets en is ABCDETWEE een voordelig pakket.

  • Doorlopende leerlijn basisonderwijs – voortgezet onderwijs met 180 zakelijke en fictionele teksten, verdeeld over de tekstsoorten uit de Referentie­niveaus.
  • Aanpak op basis van recent wetenschappelijk onderzoek naar kennisontwikkeling (Hirsch), hardop denkend leren lezen (Wilhelm) en leesstrategieën (Vernooy, Filipiak).
  • Naast de kaarten o.a. geluidsopnamen van alle teksten en filmpjes met voorbeelden van hardopdenkend lezen.

Bestel nu de Kennismakingsmap ABCDETWEE VO.

Lees meer
Gespreksthema’s voor de mentorles

Brugklassers komen op hun nieuwe school in aanraking met zaken waarvan ze kunnen schrikken en die soms moeilijk bespreekbaar zijn. Denk aan pesten, groepsdwang, geweld tussen leerlingen, roken, drugs en alcohol. De boekjes uit de reeks Omgaan met... geven hierover informatie. Ze zijn bruikbaar als ondersteuning van gesprekken in de mentorles.
Geschikt voor de mediatheek (harde kaft).Lees meer
Help, ik heb dyscalculie! Wat nu?

Officieel het stempel ‘dyscalculie’ krijgen is voor sommigen een opluchting. Voor anderen een afknapper. En wat verandert er eigenlijk als je verder door het leven moet met dyscalculie? Hetzelfde geldt voor andere diagnoses: een allergie, dyslexie, autisme, hoogbegaafdheid, ad(h)d enzovoorts.
De elf boekjes uit de serie Survivalgidsen leggen uit wat deze aandoeningen inhouden en hoe je ermee kunt omgaan. Praktische, geïllustreerde boekjes, toegankelijk geschreven voor leerlingen tot 14 jaar – dus ook begrijpelijk voor ouders, verzorgers begeleiders!
 
Lees meer
Waar gebeurd!

Met Nieuwsflits trainen zwakkere lezers gericht hun woordenschat en/of tekstbegrip. Dat gebeurt met korte teksten uit het recente nieuws (2011-2012).

  • Makkelijk lezen op vier niveaus (leesleeftijd 9 jaar en hoger)
  • Aansprekende nieuwsonderwerpen – niet kinderachtig en waar gebeurd
  • Dus beter leren lezen met teksten op eigen niveau

 

Lees meer
Spreekwoorden in een vloek en een zucht

Spreekwoorden, uitdrukkingen, figuurlijk taalgebruik... veel leerlingen een struikelblok bij tekstbegrip. Spreekwoorden spreken voor leerlingen niet vanzelf. Ze moeten ze aanleren en daarna oefenen. Met Bij wijze van spreken gaat dat bijna vanzelf. U heeft er nauwelijks omkijken naar. 400 veelgebruikte spreekwoorden, verdeeld in clusters van tien. U geeft per cluster een korte introductie en de rest kunnen de leerlingen zelf. Voor leerlingen tot 14 jaar.Lees meer
Lastige werkwoorden? Handige draaischijf!

Met een Rondo leer je werkwoorden eenvoudig en speels in een handomdraai. 100 onregelmatige werkwoorden op één draaischijf met vensters waarin de juiste verschijnt. Het memoriseren wordt ondersteund door voelen en bewegen. Met uitleg wanneer je de present perfect of juist de past simple tense gebruikt. Leverbaar per stuk (voor bestellingen door ouders) en in voordelige sets (voor de school).Lees meer
... omdat onderwijs ook ánders kan