Klik hier als deze nieuwsbrief niet goed wordt weergegeven 26 februari 2009

Presenteren met vakoverstijgende mogelijkheden!

Leren, analyseren, informatie verzamelen en verwerken, initiatief nemen, ondernemen en presenteren. Het zijn vaardigheden die, boven de vakgebieden uit, onontbeerlijk zijn voor de ontwikkeling van een leerling én ontwikkeld moeten worden. Met de nieuwste series binnen  Presenteren is leren kan echt elk kind op zijn of haar niveau zélf op onderzoek uit rond diverse onderwerpen. Vrije opdrachten op *, ** en *** niveau, waar de leerling zelf veel verantwoordelijkheid neemt voor het leerresultaat en zich verdiepen in een zelfgekozen onderwerp. Het presenteren er van is 'leren in optima forma'. Verder in deze nieuwsbrief informatie over onze presentaties rond de thema's bovenschools  personeelsbeleid en woordenschatontwikkeling. Kennismaken, informatie uitwisselen en dat allemaal tijdens een inspirerende 2 uur durende bijeenkomst bij u in de buurt? Schoolsupport organiseert op zes verschillende locaties in het land praktijkgerichte presentaties Personeelsbeleid voor (algemeen) directeuren en voor IB-ers over Woordenschatontwikkeling! Meer informatie en inschrijven>

Presenteren is leren 3: thema's rond wereldoriëntatie [nieuw]

Omslag Presenteren is leren 3Zelfstandig boeiende en leerzame presentaties in elkaar zetten vanaf groep 6! Dat is Presenteren is leren 3 (PIL 3). De thema's van de nieuwe serie sluiten geweldig goed aan op het vakgebied wereldoriëntatie. Sterrenkunde, zintuigen, eten en drinken, milieu, transport en energiebronnen. Al deze thema’s komen aan bod. PIL 3 daagt leerlingen met een brede interesse uit om zich nog verder in onderwerpen te verdiepen!  De stappenkaarten sturen het proces van informatie verzamelen en verwerken. Kinderen zetten alles zelfstandig in een presentatie met tekst, beeld en evt. geluid, wat uiteindelijk resulteert in een prachtige presentatie aan de groep. Bekijk de voorbeelden uit PIL 3 op onze website. Meer informatie>

Presenteren is leren 4: De geschiedeniscanon [nieuw]

Presenteren is leren 4 De vierde serie van Presenteren is leren sluit perfect aan bij de geschiedeniscanon. Prachtige, uitdagende kaarten rond gevarieerde geschiedenisthema’s. Alle canononderwerpen komen aan bod. Van Floris V tot Annie M.G. Schmidt. Van Rembrandt tot de introductie van de televisie. Van al deze onderwerpen maken kinderen geweldige presentaties. Waar niet alleen de makers, maar ook de hele klas van leert! De complete serie Presenteren is leren 1 t/m 4 (PIL50) is ook in één keer (met voordeel én retourrecht) te bestellen. Lees meer>


Méér geschiedeniscanon? Terugblikken razend populair!

Eind 2008 verscheen Terugblikken. Deze serie leesboeken rond onderwerpen uit de geschiedenis-canon blijkt in een enorme behoefte te voorzien: interessante, leerzame en leesbare boeken met de mooiste verhalen uit de tijdvakken! De boeken kenmerken zich door goede leesbaarheid en aantrekkelijke vormgeving en verder biedt elk boek interessante informatie over het betreffende tijdvak. Kortom: deze serie is een prachtige aanvulling op uw geschiedenismethode, waarmee u de belangrijkste onderwerpen van de geschiedenis in verhaalvorm en ook d.m.v. zelfstandig werk (kieskasten, extra werk, thuiswerk e.d.) aan kunt bieden aan uw leerlingen. Meer informatie>

Kant en klaar, de naam zegt het al! (Groep 3 t/m 8) 

Kant en Klaar is een direct inzetbare serie om contractwerk door de hele school heen een vaste plek te geven. De vier thema’s per kopieermap, vanzelfsprekend vakoverstijgend van aanpak, zijn het tastbare bewijs! De opdrachten zijn eenvoudig te verwerken in een weektaak: de kinderen werken zelfstandig en op niveau verder aan de lestaak waar ze gebleven zijn. Bovendien biedt Kant-en-Klaar meer begaafde leerlingen uitgebreide, afgeronde, nieuwe uitdagingen op een zelf te kiezen niveau en altijd thematisch! Lees verder>> 

Nu ook mét kant-en-klare werkboekjes voor zelfstandig werken aan thema's in de bovenbouw.

 

 

Presenteren is leren 3 & 4

Terugblikken - leesserie

Smaaklessen!

 

 

Infoquest, informatieve serie
 

 

Diverse staatkundige kaarten

 

 

  

 

 

Over Schoolsupport: Schoolsupport is uitgever en distributeur van 100-den papieren en digitale uitgaven voor kinderen, leerkrachten, directies PO en begeleiders. Via deze nieuwsbrief houden we u op de hoogte van de laatste ontwikkelingen rond allerlei aandachtsgebieden in het basisonderwijs en daar buiten. Op onze website leest u informatie over alle uitgaven van Schoolsupport. Naar de website>>

Klik hier om u af te melden voor deze nieuwsbrief of om de nieuwsbrief op een ander adres te ontvangen