Klik hier als u deze nieuwsbrief niet goed kunt lezen en online wilt bekijken.

05-06-2014
Vindt u het belangrijk om in uw bovenbouwonderwijs meer samenhang tussen de vakken te realiseren? Of werkt uw school ook projectmatig? Of bent u nog op zoek naar zinvolle uitdaging tot aan de vakantie voor uw bovenbouwleerlingen? In de Wet voor het primair onderwijs wordt gewezen op de ‘samenhang’ in vakken. Themaplein bevat nu 8 complete leerthema’s voor groep (6), 7 en 8 die leerinhouden/kerndoelen in samenhang aanbieden. Werken met Themaplein is een vorm van onderwijs die nauw aansluit bij de leefwereld van leerlingen en geeft leerlingen bovendien de vrijheid om eigen ideeën aan te dragen, waardoor hun motivatie en betrokkenheid enorm toenemen. De gevarieerde opdrachten bieden op niveau uitdaging en bieden naast basiskennis ook allerlei vaardigheden: leren omgaan met informatiebronnen, samenwerken en reflecteren! Deze vaardigheden bereiden bij uitstek voor op het voortgezet onderwijs. Nieuwsgierig? Het is mogelijk om voor een thema een zichtzending te bestellen.

Integratie van vakken
In Themaplein komen de bovenbouwdoelen van de zaakvakken en de creatieve vakken en daarnaast veel taalactiviteiten aan bod. Het is noodzakelijk een methode taal en rekenen naast Themaplein te gebruiken. De opdrachten zijn zeer gevarieerd en stimuleren de leerlingen tot het opdoen van kennis, vaardigheden en attitudes. Naast de cognitieve uitblinkers in uw klas, kunt u ook de creatieve kinderen laten uitblinken in het thema! Het methodemateriaal van Themaplein is in eerste instantie ontstaan en opgebouwd rond de principes van werken in hoeken. Na het succes van werken rond thema’s in de onderbouw, klinkt steeds vaker de roep om deze vorm van onderwijs door te trekken naar de bovenbouw. Het lesmateriaal van Themaplein speelt in op deze behoefte. De zaakvakken, creatieve vakken en taalvaardigheden worden niet langer als losstaande activiteiten aangeboden, maar zijn met elkaar verweven in een overkoepelend thema. Een aanpak die werkt: op kleinere scholen met combinatiegroepen en natuurlijk binnen scholen met een individueler leer- en onderwijsconcept.Onderzoeken en willen weten = leren-leren
Themaplein is er voor leerlingen in de bovenbouw die willen onderzoeken, weten en leren. En wie wil dat nu niet? Het lesmateriaal van Themaplein sluit aan bij deze behoeften met uitdagende werkvormen en verwerkingsopdrachten. Dit houdt werken met Themaplein keer op keer leuk, leerzaam en uitdagend. Leerlingen gaan in verschillende hoeken aan de slag met de opdrachtkaarten, werkbladen en de digitale leeromgeving en maken per project hun eigen portfolio als tastbaar bewijs voor inzet en het geleerde. Elke projectmap staat vol uitdagende activiteiten die aansluiten bij het thema. Naast het leerlingmateriaal is er bij ieder thema een heldere handleiding voor de leerkracht. De voorbereidingstijd wordt hiermee tot een minimum beperkt. 

Elk thema bestaat uit: handleiding met toets, werkbladenblok voor de leerling, 9 opdrachtkaarten (in 4-voud) die de leerlingen pakken om mee te werken en een digitale licentie waar leerlingen meer informatie kunnen halen, in de vorm van extra opdrachten (oefentoetsen, verdiepingsstof), interessante links bij het thema (filmpjes, wikipedia), en ook materiaal voor bijvoorbeeld een eindpresentatie (boeken, websites). 
Themagericht werken aan kerndoelen
De volgende 8 thema’s zijn al beschikbaar: Mode - Wonen - Sport & Spel - Heelal - Hersenwerk - Taal & Teken - Water - Reizen. Dit aanbod wordt nog uitgebreid met de thema's: Voeding - Oranje boven - Vrede & Vrijheid - Natuurkrachten. Steeds zes thema's beslaan een compleet leerjaar voor groep 7 of 8. De thema's zijn flexibel in te zetten, zo kunt u zelf kiezen welke thema's u in groep 7 en welke in groep 8 aan bod laat komen. Zo kan er de laatste twee jaar van de basisschool themagericht (en gemotiveerd!) gewerkt worden en worden alle kerndoelen gedekt. Themaplein kan ook ingezet worden in groep 6 om leerlingen uit die groep extra uitdaging te bieden in de vorm van verdieping in thema’s. De thema’s kunnen ook in uw weektaak opgenomen worden: zo wordt takentijd thematijd!Direct uit de praktijk

Auteur Marieke Penninga heeft alle thema’s in de praktijk uitgeprobeerd:
 “De kracht van het thematisch onderwijs sprak mij vanaf het allereerste begin enorm aan. De betrokkenheid van de leerlingen was vele malen groter dan die van de leerlingen op scholen waar met standaard vakmethodes werd gewerkt. De leerlingen kwamen spontaan met materiaal aanzetten dat aansloot bij het te behandelen thema. Voorwerpen van thuis, boeken uit de bibliotheek, artikelen uit de krant…noem maar op. Ik besloot mijn eigen lesmateriaal te schrijven. Dit resulteerde in Themaplein. Het lesmateriaal sluit aan bij praktisch alle kerndoelen, biedt uitdagende activiteiten en werkvormen en neemt de leerkracht een groot gedeelte van de voorbereiding uit handen.”
Schoolsupport en auteur Marieke Penninga zijn op zoek naar pilotscholen die de laatste - in ontwikkeling zijnde - thema's willen uitproberen. Mail s.v.p. naar Femke Winkels (projectleider) femke@schoolsupport.nl als u geïnteresseerd bent. Wilt u het reeds verschenen materiaal uitproberen met uw leerlingen? Vraag dan een zichtzending aan.


 
 
 • Integratie van vakken
 • Onderzoeken en willen weten = leren-leren
 • Themagericht werken aan kerndoelen
 • Direct uit de praktijk

 •  
   


  Boekenpakket 10+


  Toverstapels


  DraaiTaal


  ABCDE-TWEE  Zinder


  Benny Blauw


  Blits Studievaardigheden