Klik hier als u deze nieuwsbrief niet goed kunt lezen en online wilt bekijken.

02-07-2015
Zinder Lezen heeft op veel basisscholen veel functies: als aanvulling op Estafette Lezen, voor extra woordenschatontwikkeling, voor informatief lezen en voor verrijkingsonderwijs. Kent u Zinder? Heeft u Zinder op school?  Hoogbegaafdheid tijdig leren herkennen? Dat kan met de kaarten van Hoogbegaafdheid in kaart. Automatiseringsproblemen bij spelling tot slot pakt u effectief aan met Spellingsprint, één van de rt-oplossingen in de op 1000-den scholen (en 100-den rt-praktijken) gebruikte Sprintseries.

Dit is de laatste nieuwsbrief dit schooljaar. Wij wensen alle lezers een goede jaarafsluiting en goede zomer! Profiteer van de zomeractie: in de maanden juli en augustus ontvangt u een leuke korting op de taalspellen DraaiTaal, Spellingtoren, Toverstapels en ook Doe de Hussel, het nieuwste taalspel 'begrijpend lezen' van Schoolsupport!


Zinder motiveert en daagt groep 5-8 uit!
Leerlingen zijn geïnteresseerd in informatieve onderwerpen en leren van lezen en verwerking er om heen. Zinder Lezen biedt veel nieuwe woordenschat, verwerking (desgewenst) en thema's in een oplopende moeilijkheid. Dit wordt ook doorgetrokken in de werkboekjes die zowel voor extra oefening als verrijking ingezet worden. Leerlingen vinden hun informatie met Zinder in de hoofdtekst, maar ook in tijdbalken, infographics, kaderteksten, wist-je-datjes en op internet. Er zijn 30 informatieve Zinder-leesboeken, verdeeld over drie series: 9+, 10+ en 11+. Zinder is geschikt voor lezen na technisch lezen, voor woordenschatontwikkeling en binnen oriëntatie op mens & wereld. Vanwege de thema's en oplopende moeilijkheidsgraad wordt Zinder ook ingezet binnen verrijkingsonderwijs.Hoogbegaafdheid in kaart
De kaarten van Hoogbegaafdheid in kaart helpen u op weg bij het herkennen van signalen die kunnen wijzen op hoogbegaafdheid aan de hand van de drie thema’s: leergedrag, emotioneel gedrag en sociaal gedrag. Op de kaarten staat gedrag benoemd van (hoog)begaafde kinderen in relatie tot het probleem dat er achter zit. Daarna wordt ingegaan op omgevingsfactoren en mogelijke interventies door leerkrachten. Auteur en hb-specialist Lilian van der Poel komt veel in scholen en hoorde over haar manuscriptkaarten: ‘die hebben we nodig, die zijn echt een handige tool...’. Eerst zien en dan geloven? Bestel de set dan met recht-van-retour. Spellingsprint
Het doel van Spellingsprint is het automatiseren en inslijpen van de spellingcategorieën van groep 4 en 5, zodat leerlingen auditief aangeboden woorden uit het hoofd kunnen opschrijven. Bij veel kinderen verloopt het automatiseren van de kennis van klanken, letters en spellingregels moeizamer. Dit vraagt om expliciete training. Spellingsprint wordt ingezet zonder veel voorbereiding en kan na een instructie ook gegeven worden door ouders, klassenassistenten of tutoren. Kinderen ontwikkelen met behulp van Spellingsprint een groter spellingbewustzijn en leren klanken, letters en spellingregels automatiseren. Een aanpak die (al) werkt (op meer dan 500 scholen).  Start ermee in het volgende schooljaar.
 
 
 • Zinder motiveert en daagt groep 5-8 uit!
 • Hoogbegaafdheid in kaart
 • Spellingsprint

 •  
   


  Doe de hussel


  BrainSnacks  STER Pakketten hoogbegaafdheid


  Uitdager van de maand - School Aan Zet pakketten


  Rekensprint Basis