Klik hier als u deze nieuwsbrief niet goed kunt lezen en online wilt bekijken.

17-03-2016
In deze nieuwsbrief staat makkelijk lezen centraal. Moeite met het vinden van geschikte boeken voor (zeer) zwakke lezers die nog op M4 of E4 lezen, maar inmiddels in groep 6 zitten? Schaf dan zeker de serie Boffin Boy aan, onlangs ook opgenomen in Makkelijk Lezen Top25. Net als informatieboeken uit de leesserie Kringloop van het leven en Dagboek van een... Verder aandacht voor de Schubi Verhalendozen die nieuwkomers, kleuters en kinderen met taalproblemen helpen en de serie Kijk en Lees (winnaar van de Alfabetiseringsprijs): op een speelse manier leren lezen met vrolijke strips!

Profiteer nu nog van de maandactie: 10% korting op de Spiekboekjes taal en rekenen


Boffin Boy in Top 25 makkelijk lezen!
Boffin Boy is opgenomen in de top 25 van makkelijklezen.nl. Voor (ernstig) leeszwakke leerlingen in groep 5, 6 en 7 is de serie Boffin Boy heel geschikt. Een 13-jarige whizzkid die alles weet over computers en techniek gebruikt zijn vaardigheden om het kwaad te bestrijden. Deze educatieve strips zitten vol aansprekende kinder-karakters en fantasierijke plots die jonge en oudere lezers blijven boeien tot het eind, óók de leerlingen die niet van lezen houden. De boekjes zijn goedkoop, in kleur, spannend, prachtig getekend en lopen van AVI niveau M4, E4, M5 tot E5. Beeldverhalen voor nieuwkomers!
Beeldverhalen zijn afbeeldingen die een verhaal vertellen. De kern komt duidelijk naar voren en het verhaal wordt stapsgewijs uitgebeeld. Beeldverhalen bevorderen de woordenschat, goed waarnemen, en het logisch denken. Ze stimuleren tot vertellen en navertellen, nadenken, discussiëren en het formuleren van teksten. Of het verhaal zo of zo afloopt beslissen de vertellers zelf aan de hand van eigen interpretatie. De verhalendozen kunnen worden gebruikt voor verschillende leeftijdsgroepen en onderwijs- en werkvormen. De verhalendozen zijn ook heel geschikt voor nieuwkomers (NT2) en binnen de logopedie.

Verhalendozen ontwikkelen praten en woordenschat
De Verhalendozen zijn verkrijgbaar voor uiteenlopende thema's. Alle dozen werken aan een goede taalbeheersing en ontwikkelen woordenschat en mondelinge vaardigheden. Daarnaast zijn er een aantal verhalendozen specifiek op taal gericht: Verhalen over de adjectieven (nieuw!), Verhalen over de voorzetsels en Verhalen over de werkwoorden. Andere Verhalendozen gaan in op sociaal-emotionele ontwikkeling, goed kijken of bijvoorbeeld besef van tijd. Makkelijk lezen met Kijk en Lees
De figuren Kik en Joep uit de stripboeken van Kijk en Lees beleven spannende avonturen die leerlingen met veel plezier lezen. De stripboeken van Kijk en Lees combineren teksten op leesniveau (AVI) met toegankelijke striptekeningen. De boeken zijn daardoor uitstekend inzetbaar bij makkelijk lezen en zelfstandig (leren) lezen. Kijk en Lees bestaat uit zes educatieve stripboeken voor groep 3/4 en drie voor groep 5. De boeken hebben een harde kaft en zijn volledig in kleur. De strips zijn op maat geschreven voor leerlingen in de onderbouw. Kijk en Lees is door Stichting Lezen & Schrijven in 2015 bekroond met de Nationale Alfabetiseringsprijs. 
 • Boffin Boy in Top 25 makkelijk lezen!
 • Beeldverhalen voor nieuwkomers!
 • Verhalendozen ontwikkelen praten en woordenschat
 • Makkelijk lezen met Kijk en Lees
 •  
   

  Leeskrakers


  Gambini

   
   

  Voorverkiezingen in Amerika


  Heel Ameland op zonne-energie


  Eindelijk lente